Katolsk Historisk Förening i Sverige

Möte i Nacksta Sankt Olof

Söndagen den 13 januari 2019
Plats: Samlingslokalerna i Nacksta Sankt Olof

Efter Söndagsmässan och kyrkkaffet, berättar Elisabet Finné m fl om Sankt Olofs katolska församlings historia (även från tiden före församlingens grundande).
Arrangörer: Katolsk Historisk Förening och studieförbundet Bilda.

Se föreningens hemsida och S:t Olofs församlingsblad.
sanktolofsforsamling.se/