Katolsk Historisk Förening i Sverige

Boksläpp onsdagen den 14 oktober

Kastanjer och rökelse

Läs Mer!

Den rikt illustrerade boken utgår från skolsystrarnas hittills opublicerade dagböcker, arkiverade handlingar och brev samt elevernas egna minnen, och är av intresse inte minst för den som vill läsa en bit Stockholms- och kvinnohistoria.