Katolsk Historisk Förening i Sverige

God Jul och Gott Nytt År

KHF vill önska sina medlemmar en Gud Jul och ett betydligt bättre Nytt År 2021. 2020 har inte liknat något annat år i vår föreningens historia. Inställda föreningsmöten mm. Men vi får inte heller glömma att annat faktiskt har fungerat som att tidskriften Arv och Minne kommit ut med sina två nummer och boken Kastanjer och rökelse . Vad år 2021 kommer att innebära vet vi inte. Vi hoppas på att under året bitvis kunna återgå till en mer normal verksamhet och att i denna pandemitid också hitta nya vägar för föreningen.
På styrelsen vägnar
Webmaster.

Katolsk historisk förenings tidigare ordförande Gun Wanders har avlidit

Vid KHF:s årsmöte i april 2019 avgick Gun Wanders som ordförande efter att ha avböjt omval. Men hon kvarstod i styrelsen för att med sin långa erfarenhet bistå oss andra styrelseledamöter. Redan 1995 invaldes Gun i styrelsen och blev sekreterare, ett uppdrag hon noggrant skötte i 8 år. År 2003 valdes hon till föreningens ordförande och hon kvarstod på denna viktiga post fram till årsmötet 2019.

Under alla dessa år hade jag som styrelseledamot ett mycket nära och gott samarbete med Gun och jag fick i våras uppdraget att efterträda henne på ordförandeposten. Tyvärr fick inte vi andra styrelseledamöter och hela KHF så länge till förmånen att ha tillgång till hennes stora erfarenhet och kunskaper. Efter en tids sjukdom avled Gun den 17 november 2019. Hon blev 77 år. Må hon vila i frid!

För styrelsen
Lars Hallberg, ordf