Katolsk Historisk Förening i Sverige

Sankt Thomas

I denna fil visas diverse bilder från katolska kyrkan Snakt Thomas i Lund


Foto © Robert Talik

UPP