Katolsk Historisk Förening i Sverige

Möte i Nacksta Sankt Olof

Söndagen den 13 januari 2019
Plats: Samlingslokalerna i Nacksta Sankt Olof

Efter Söndagsmässan och kyrkkaffet, berättar Elisabet Finné m fl om Sankt Olofs katolska församlings historia (även från tiden före församlingens grundande).
Arrangörer: Katolsk Historisk Förening och studieförbundet Bilda.

Se föreningens hemsida och S:t Olofs församlingsblad.
sanktolofsforsamling.se/

Julklappstips

En bok är aldrig fel

Bokomslag, Anders Abborelius
Kardinalens novisår, Anders Abborelius.

I boken finns predikningar, reträtter, föredrag och radioprogram som vår kardinal hållit under sitt första ”novisår”.

Möte i Lund den 15 december kl. 15.00

Lördagen den 15 december kl 15.00 i S:t Thomas kyrka
Församlingssalen St. Tomegatan 15

Mellan fromhet och vidskepelse
Avhandling av Terese Zachrisson.

Föremål, platser och helighet i det tidigmoderna Sverige”,
Fil. dr Terese Zachrisson.