Katolsk Historisk Förening i Sverige

Kristus Konungen

En församlingshistorik för katolska församlingen i Göteborg har varit vårt önskemål under ett antal år. Här presenteras en del av redan insamlade fakta och bilder.
Göteborgs första katolska kyrka fick namnet S:t Joseph och invigdes år 1865. Den var belägen på Spannmålsgatan där nuvarande varuhuset Nordstan ligger.

Kristus Konungens katolska kyrka

Kristus Konungens katolska kyrka är belägen vid Heden i centrala Göteborg
Den invigdes 1938.
Första katolska kyrkoherden i Göteborg Jean Claude Lichtlé
1864-1866.
Litteratur om Kristus Konungen kyrka:
  • Festskrift år 1988
    Festskrift år 1998
    En samlingsskrift 2010 av Marianne Prohászka
Kyrkoherdar från 1938 i Kristus Konungens kyrka fram till 1962
(Andra vatikankonciliet 1962-1965)

1937 – 1941 Frans Krijn, född 1892, prästvigd 1919, död okänt år.

1941 – 1959 Willem Meijerink, född 1883, prästvigd 1910, död 1969.

1959 – 1961 Paul Müller, född 1922, prästvigd 1951, död 1961.

Kyrkoherdar efter 1965 (Andra vatikankonciliet) fram till milleniumskiftet

1961 – 1975 Sigfrid van Pottelsberghe De La Potterie, född 1921, prästvigd 1947, död 2005.

1976 – 1979 Frans Zielinsk, född 1940, prästvigd 1967.

1979 Victor Doran CP, data okända (tillförordnad 1/2-15/7 1979).

1979 Eugene Dyer, född 1938, prästvigd 1976 (tillförordnad 16/7-31/12 1979).

1980 – 1986 Rafael Saráchaga, född 1934, prästvigd 1965.

1986 – 1973 John Mc Cormack CP, född 1940, prästvigd 1969.

Monsignore Göran Degen, född 1944, prästvigd 1971.

1993 – 2006 Göran Degen, född 1944, prästvigd 1971.

 

 

 

 

 

Kyrkoherdar efter år 2000
Monsignore Lars Cavallin, , född 1940, prästvigd 1968.

2006 – 2007 Lars Cavallin, född 1940, prästvigd 1968.

 

 

 

 

 

 

Fader Tobias Unnerstål, född 1965, prästvigd 1992.

2007 –  Tobias Unnerstål, född 1965, prästvigd 1992.

 

 

 

 

 

© Katolsk historisk förening i Göteborg, Roland Allnert och Margareta Björndahl.

UPP
HEM