Katolsk Historisk Förening i Sverige

Sankt Erik

Från först kommunion och Kristi Lekamens högtid

Ovan är några bilder från en första kommunion. På bilderna finns pater
Wener S. J., kyrkoherde i S:t Eugenia med.

Om någon kan datera bilderna eller namnge någon av personerna på bilden skicka ett mail till Webmaster.

UPP
HEM