KATOLSK HISTORISK FÖRENING

Dess uppgift är att väcka intresse för och öka kunskapen om den katolska kyrkans historia i Sverige

OBS Sidan är flyttad till ny adress katolskhistoria.se/index.php
(Det räcker med att skriva katolskhistoria.se)

Systrar i kyrkan
av
Katrin Åmell OP


Bokomslag

Historien om en grupp dominikansystrar i
Sverige 1931 - 2017

Katolsk Historisk Förenings
skriftserie no 12
 

Boken har sänts till betalande medlemmar i föreningen
Om du inte fått den -- var vänlig och kontrollera
att medlemsavgiften för 2017 är betald.
Kontakta kassören om så är fallet och du inte fått boken.

 

Nytt nummer av medlemsbladet ARV och MINNE har kommit ut

Program/föredrag

Föreningen finns nu också som grupp på Facebook under namnet katolskhistoria.

Bli gärna medlem i gruppen!

 

 

 

© Katolsk historisk förening i Sverige

Uppdaterad: 2018-11-15