Katolsk Historisk Förening i Sverige

Oktober 2018

I samnband med firandet av Reformationens  500-årsminne besökte påven Franciskus Sverige. Gudstjänst firades i Lunds domkyrka.

Dagen fortsatte med ett stort event på Malmö arena som särskilt riktade sig till unga . Gudstjänsten i Lunds domkyrka sändes i Sveriges television och visades på storbildsskärmar på stan i Lund och i Malmö arena.