Katolsk Historisk Förening i Sverige

Lund

Lördagen den 23 mars kl 15.00 i S:t Thomas kyrka
(Församlingssalen St. Tomegatan 15)
Systrar som sjunger – sången i den heliga Birgittas kloster
Fil. dr Karin Strinnholm Lagergren