Katolsk Historisk Förening i Sverige

Stockholm

Lördagen den 24 april kl. 11.00
Plats: Katolska kyrkogården, Norra begravningsplatsen i Solna

Årsmöte
Årsmötet inleds med en visning av katolska kyrkogården med det nyrenoverade
S:t Josefs kapell av Jan-Ola Axelsson.

Vid årsmötet ska bland annat styrelseledamöter väljas. Mandatperioden för ordföranden och en annan ledamot löper ut.
Valberedningen tar tacksamt emot förslag på lämpliga personer.

Valberedning

Margareta Jaringe, Luthagsesplanaden 30 C, 752 24 Uppsala, tel. 018-55 65 39
Anna Maria Hedin, Trädgårdsgatan 15, 702 12 Örebro, tel. 070-794 57 75
Magnus Andersson, Vissingebacken 3, 163 67 Spånga, tel. 070-277 36 37