Katolsk Historisk Förening i Sverige

Stockholm

Tisdagen den 14 maj kl. 19.00 i S:ta Eugenia kyrka (Kungsträdgårdsgatan 12)

Helgonen i Djursholm
Om Ursula (Julia) Ledóchowska, Maria Elisabeth Hesselblad
och andra Djursholmshelgon.
Lars Hallberg

Tidigare möten

Torsdagen den 14 mars kl. 19.00 i S:ta Eugenia kyrka
(Kungsträdgårdsgatan 12)

Med öga för publiken: Moralisk fostran genom heliga Birgittas och
de svenska predikanternas exempelberättelser

Fil. dr Eva-Marie Letzter

Torsdagen den 4 april kl. 19.00 i S:ta Eugenia kyrka
(Kungsträdgårdsgatan 12)

Årsmöte
Sankta Birgitta och Det Heliga Landet
F. Pär-Anders Feltenheim