Katolsk Historisk Förening i Sverige

Sundsvall (inkl. Sörforsa)

Aktuella möten

Sundsvall

Söndagen den 24 mars 2019 kl. 13.00 (efter Mässan och kyrkkaffet)
Plats: Samlingslokalerna i Nacksta Sankt Olof

Affischutställning och föreläsning om Olav Haraldsson, Sankt Olof.
Hans liv som viking, hans omvändelse och dop i Rouen, hans död i Stiklestad 29.7 år 1030.
Om hur relikerna färdats fram till Sundsvall i mars 1957.
Pilgrimsleder och pilgrimsfärder nu, 2019.
Medverkande: Ulrika Hådén, Elisabeth och Per-Olof Andersson, m fl
Arrangörer: S:t Olofs Katolska församling, Sundsvall, Caritas, Katolsk Historisk Förening i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Sörforsa

Söndagen den 24 mars 2019 kl. 17.45 (ca, efter Mässan kl. 16.30)
Plats: Linvägen, Sörforsa (invid kapellet)

”Förändringar i Mässfirande och kyrkorum efter Andra Vatikankonciliet”
Medverkande: Pehr Backström.
Arrangörer: Jesu Hjärtas kapells Vänner, Katolsk Historisk Förening och studieförbundet Bilda.

Tidigare möten

Söndagen den 13 januari 2019
Plats: Samlingslokalerna i Nacksta Sankt Olof

Efter Söndagsmässan och kyrkkaffet, berättar Elisabet Finné m fl om Sankt Olofs katolska församlings historia (även från tiden före församlingens grundande).
Arrangörer: Katolsk Historisk Förening och studieförbundet Bilda.
Se föreningens hemsida och S:t Olofs församlingsblad.
sanktolofsforsamling.se/