Katolsk Historisk Förening i Sverige

Sundsvall (inkl. Sörforsa)

Aktuella möten

Sundsvall

Söndagen den 7 april 2019 kl. 13.00 (efter Mässan och kyrkkaffet)
Plats: Samlingslokalerna i Nacksta Sankt Olof

Affischutställning och föreläsning om Olav Haraldsson, Sankt Olof.
Hans liv som viking, hans omvändelse och dop i Rouen, hans död i Stiklestad 29.7 år 1030.
Om hur relikerna färdats fram till Sundsvall i mars 1957.
Pilgrimsleder och pilgrimsfärder nu, 2019.
Medverkande: Ulrika Hådén, Elisabeth och Per-Olof Andersson, m fl
Arrangörer: S:t Olofs Katolska församling, Sundsvall, Caritas, Katolsk Historisk Förening i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Sörforsa

Mötet inställt på grund av sjukdom. Vi återkommer om ny dag och tid!

(Söndagen den 24 mars 2019 kl. 17.45 (ca, efter Mässan kl. 16.30)
Plats: Linvägen, Sörforsa (invid kapellet)

”Förändringar i Mässfirande och kyrkorum efter Andra Vatikankonciliet”
Medverkande: Pehr Backström.
Arrangörer: Jesu Hjärtas kapells Vänner, Katolsk Historisk Förening och studieförbundet Bilda.)

Tidigare möten

Söndagen den 13 januari 2019
Plats: Samlingslokalerna i Nacksta Sankt Olof

Efter Söndagsmässan och kyrkkaffet, berättar Elisabet Finné m fl om Sankt Olofs katolska församlings historia (även från tiden före församlingens grundande).
Arrangörer: Katolsk Historisk Förening och studieförbundet Bilda.
Se föreningens hemsida och S:t Olofs församlingsblad.
sanktolofsforsamling.se/