Katolsk Historisk Förening i Sverige

Uppsala

S:t Lars kyrka

Onsdagen den 16 mars kl. 19.00 S:t Lars kyrka Slottsgränd 7 A

Föredrag av sr Dorothea Fischer: Mariasystrarna 100 år – en historisk överblick
(Samarrangemang med Forum Catholicum Upsaliense)