Katolsk Historisk Förening i Sverige

Arv och Minne

Medlemsblad

Arv och Minne Nr 54 februari 2021

Ur innehållet

   • Kallelse till årsmöte
   • Vårens program
   • Birgittasystrarnas gästhem i Vadstena
   • Här jordades vallonerna från malmgruvorna
   • Lång dags färd mot dödsbädden i snötyngda skogen
   • Guds ”store” fattige
   • Herden som talade hjärtats språk
Arv och Minne Nr 53 Augusti 2020

Ur innehållet

   • Kallelse till årsmöte
   • Drottningen och bikten
   • Sexbarnsmamman som avvärjde Hitlers statskupp
   • Påvens högra öra
   • Herr Peter, ktaolsk kyrkoherde i Norrby
   • Påven Johannes Paulus II

Arv och Minne Nr 52 Januari 2020

Ur innehållet

   • Kallelse till årsmöte
   • Vårens kommande program
   • Gull-Olle populärare än någonsin
   • Rumfordsoppa lindrade nöden bland katoliker
   • Från kul idé till forskningsprojekt
Arv och Minne Nr 51 Augusti 2019

Ur innehållet

   • Årsmötet
   • Så bad klosterfolket i Vadsten
   • Göran Bähr och Zacharias Anthelius – martyr för sin tro 1624
   • Djursholms helgon
   • Sankt Olof och min släkt
   • Höstens program
Arv och Minne Nr 50 Januari 2019

Ur innehållet

   • Kallelse till årsmötet
   • Dominikanerna på Gotland
   • Bildkavalkad – katolska kyrkor
   • Nya församlingshistoriker
   • Tabernakel på villovägar
   • Elefanten och den katolska kyrkan
Arv och Minne Nr 49 Augusti 2018

Ur innehållet

   • Årsmötet
   • Pilgrimer och pilgrimsmål
   • Historik kring skriftserien
   • KHF – 25 år sedan gundandet
   • Skydd för personuppgifter
   • Höstensprogram

Här nedan anges rubriker på de längre artiklar som ingått i medlemsbladet

Artiklarna finns för närvarande inte utlagda på nätet

     • Allnert Roland, S:t Josefs kyrka i Göteborg 1914, 2009, nr 30, sid 25f
     • Allnert Roland, En gammal altartavlas öde, en studie i bildstormande, 2006, nr 25, sid 3ff
     • Allnert Roland, Församlingskyrkans 60-årsjubileum har präglat årets verksamhet i Göteborg, 1999, nr 10, sid 11
     • Allnert Roland, Församlingskyrkans 60-årsjubileum har präglat årets verksamhet i Göteborg, 1999, nr 10, sid 11
     • Allnert Roland, Församlingskyrkans 60-årsjubileum har präglat årets verksamhet i Göteborg, 1999, nr 10, sid 11
     • Allnert Roland, Församlingskyrkans 60-årsjubileum har präglat årets verksamhet i Göteborg, 1999, nr 10, sid 111
     • Allnert Roland, Göteborgare ordnar sitt arkiv, 1995, nr 3, sid 13
     • Allnert Roland, Göteborgs arkiv i säkerhet, 1997, nr 6, sid 14
     • Allnert Roland, Göteborgs katolska församling 1879-1899, 2010, nr 33, sid 13ff
     • Allnert Roland, Minnesrikt Köpenhamnsbesök den 10 november 2007, 2008, nr 28, sid 16ff
     • Allnert Roland, Niklas Bergius, 2008, nr 29, sid 20f
     • Allnert Roland, Presentation av Göteborgs katolska församlings historiska förening, 1994, nr 1, sid 8
     • Amberg Henrik, Katolska systrar på Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne, 2006, nr 24, sid 3ff
     • Andersson Niclas, Katolikerna och den svenska Gustav Adolfs-kulten, 2015, nr 42, sid 15ff
     • Andersson Patrik, Från hotfull och främmande till accepterad? 2013, nr 39, sid 29f
     • Bagge Eva, Altartavlan i Vänge, 2007, nr 27, sid 21f
     • Becker Gunnel, Drottning Josefinas barndomshem i Milano, 2009, nr 31, sid 3f
     • Becker Gunnel, En annorlunda Studach II, 2009, nr 31, sid 27ff
     • Becker Gunnel, En annorlunda Studach III, 2010, nr 32, sid 16ff
     • Becker Gunnel, Eskil och Eskilstuna – en fortsättning, 2011, nr 34, sid 13
     • Becker Gunnel, Kronprinsessan Josefina i Alice Lyttkens roman Nya stjärnor tändas, 2010, nr 33, sid 23ff
     • Becker Gunnel, Selma Lagerlöf förvanskad och reducerad, 2009, läs här
     • Becker Gunnel, Om drottning Josefina och två utställningar, 2011, nr 34, sid 14ff
     • Bengtsson Inger, Brev inför en konversion för femtio år sedan, 2004, nr 20, sid 9f
     • Bengtsson Inger,  Katolik i Sverige för 50 år sedan, 2001, nr 14, sid 13f
     • Bengtsson Inger, Sommarens sista karamell (Om vallfärd till Varnhem), 2006, nr 24, sid 19f
     • Beskow Per, Dags att tacka (Från Katolsk kyrkotidning nr 20, 1994), 1995, nr 2, sid 11
     • Beyer Jürgen, En luthersk prästson som jesuitelev i Braunsberg (1639-1641): Lars Andersen från Gothem på Gotland, 2011, nr 34, sid 24f
     • Björndahl Margareta, En dos katolsk historia till besökande skolungdom i Örebro, 2000, nr 13, sid 21f
     • Björndahl Margareta, En gammal gästbok, 2011, nr 34, sid 10ff
     • Björndahl Margareta, Föreningens hemsida, 2001, nr 15, sid 12f
     • Björndahl Margareta, Församlingarnas hemsidor – hur sparas de till framtiden?, 1999, nr 11, sid 13
     • Björndahl Margareta, Jungfru Maria i Rudskoga, 2002, nr 17, sid 16
     • Björndahl Margareta, Kapellfönster av Erik Olson, 2009, nr 30, sid 14f
     • Björndahl Margareta, Katolska församlingen i Örebro – 70 år, 1998, nr 9, sid 12
     • Björndahl Margareta, Katolsk historia i Örebro, 1996, nr 4, sid 14f
     • Björndahl Margareta, Medlemsräkning i Sankt Eskil år 1952, 2002, nr 17, sid 14f
     • Björndahl Margareta, Processionskorset under två Corpus Christi högtider i Göteborg, 2006, nr 25, sid 29
     • Blom Edward, Efter över 30 år har Dominikansystrarna lämnat Marielund, 2000, nr 12, sid 15f
     • Blom Edward, Gisela Trapp – katolik, kyrkobyggare, konstnär, föredrag av Karin Gusatvsson, referat, 2001, nr 14, sid 9f
     • Blom Edward, Katolsk Stockholmsguide av Peter Hornung SJ, bokanmälan, 2001, nr 14, sid 18
     • Blom Edward, Katolska kyrkan bygger – en 1900-talshistoria, föredrag av Britt Inger Johansson, referat, 2001, nr 14, sid 10f
     • Blom Edward,  Svensk-katosla historia på Josefföreningen, 2002, nr 16 sid 16ff
     • Blom Edward,  Vad skall vi göra med jesuiten? föredrag av Barbro Lindqvist, referat, 2001, nr 14, sid 9
     • Blom Edward och James, Göteborgsminnen (del 1), intervju med Rainer Kunze, 2003, nr 18, sid 14f, 25
     • Blom Edward och James, Minnen från Göteborg (del 2), intervju med Rainer Kunze, 2003, nr 19, sid 4ff
     • Blom Edward och James, Minnen från Göteborg (del 3), intervju med Rainer Kunze, 2004, nr 20, sid 3ff
     • Blom Edward och James, Minnen från Borås och Dalarna, intervju med Rainer Kunze, 2004, nr 21, sid, 22ff
     • Blom James, Concordia Catholica — en pigg 110-åring, 2005, nr 23, sid 12
     • Blom James, Femton år i S:t Lars – Klaus Dietz blickar tillbaka, referat, 2002, nr 17, sid 13
     • Blom James, Med hjärtats öga, festskrift till Lars Cavallin, bokanmälan, 2001, nr 14, sid 16
     • Blom James,  Världen i miniatyr – en läsvärd jubileumsskrift, bokanmälan, 2001, nr 15, sid 19f
     • Blom K. Arne,  KHF i Lund, 2002, nr 16 sid 12f
     • Blückert Kjell, Drottning Astrid som ikon, 2006, nr 25, sid 18f
     • Blückert Kjell, Josefinasymposiet, 2007, nr 27, sid 3ff
     • Blückert Kjell, Kristen manlighet – en omöjlighet kombination? 2008, nr 29, sid 24f
     • Blückert Kjell, Moderna påvar, 2007, nr 26, sid 22ff
     • Blückert Kjell, Vad kan man mer begära, Nordisk katolicism av Yvonne Maria Werner, bokanmälan, 2005, nr 23, sid 15fbokanmälan
     • Blückert Kjell, Salige Brynolf väckt till liv, 2005, nr 22, sid 21ff
     • Bodin Berndt, Skådespelaren Bullen Berglunds första offentliga framträdande var som korgosse, 2000, nr 12, sid 11f
     • Brzezinska Halina, Katolska strövtåg i ABC-området, Strövtåg i mälarbygd av Peter Hornung, bokanmälan, 2005, nr 23, sid 17f
     • Brzezinska Halina, Katolska strövtåg i ABC-området, Strövtåg i mälarbygd av Peter Hornung, bokanmälan, 2005, nr 23, sid 17f
     • Brzezinska Halina, Mariasystrarna i S:t Clemens församling i Helsingborg firar 75 år, 2007, nr 26, sid 12f
     • Brzezinska Halina, Pater Gerlachs efterlämnade papper, 2004, nr 21, sid 17
     • Brzezinska Halina, Salesianerna 75 år i Sverige, 2006, nr 25, sid 6ff
     • Broder Emmanuel, OCD, Hur Karmelitbröderna kom till Norraby, 1999, nr 10, sid 3f
     • Broder Emmanuel, OCD, Hur Karmelitbröderna kom till Norraby, 1999, nr 10, sid 3f
     • Broder Emmanuel, OCD, Hur Karmelitbröderna kom till Norraby, 1999, nr 10, sid 3f
     • Broder Emmanuel, OCD, Hur Karmelitbröderna kom till Norraby, 1999, nr 10, sid 3f
     • Broder Emmanuel, OCD, Hur Karmelitbröderna kom till Norraby, 1999, nr 10, sid 3f
     • Broder Gabriel CP, Med helgons hjälp, 1995, nr 3, sid 3f
     • Broomé Catharina OP, Ellen Ammann – nytt helgon?, 2000, nr 13, sid 15f
     • Broomé Catharina OP, Antoniushjälp, 1995, nr 2 sid 5
     • Broomé Catharina OP, Antoniushjälp, 1995, nr 2 sid 5
     • Broomé Catharina OP, Eric Ihrfors – vandringsman och Vadstenabo, 1998, nr 9, sid 19f
     • Broomé Catharina OP, Fredrik Muckenhirn; Avfälling som återvände, 1997, nr 6, sid 18
     • Broomé Catharina OP, Räck inte fan ett finger … , 2000, nr 12, sid 18ff
     • Broomé Catharina OP, Räck inte fan ett finger … , 2000, nr 12, sid 18ff
     • Broomé Catharina OP, Sången om Marielund, 2000, nr 12, sid 16f
     • Bölling Frans, Skövde sprängde gamla ramar, 1997, nr 6, sid 10f
     • Carlberg Tomas, Arkivbesök i Skottland, 2009, nr 30, sid 18ff
     • Carlberg Tomas, Eskil – ett namn som väcker frågor, 2010, nr 33, sid 17ff
     • Cavallin Lars, Jubelåren och Sverige, 2000, nr 12, sid 1ff
     • Cavallin Lars, Moder Maria Elisabeth Hesselblad OSsS – ett helgon i sin tid och för sin tid, 2000, nr 13, sid 3f
     • Cervin Ann-Marie, Halmstad-Oskarström 75 års församlingshistoria, 2001, nr 14, sid 19
     • Cervin Ann-Marie, Katolska församlingen i Katrineholm, 2001, nr 15, sid 23f
     • Cervin Ann-Marie, Marielund 100 år, 2003, nr 19, sid 12ff
     • Dominikaner 50 år i Lund, ur Hemmet och Helgedomen 1950, 1997, nr 7, sid 7f
     • Dunér Anna, Mer om flickorna på Pensionatet St. Joseph, 2008, nr 29, sid 3f
     • Engstedt Joanna, Om Opus Dei – nu och då, 2015, nr 42, sid 8f
     • En landsortspräst vedermödor, ur Arv och Minne 2005, nr 23, sid 19f
     • Ericsson Brit-Marie, Dansk – svensk träff den 16 oktober 1994, 1995, nr 2, sid 9f
     • Evers Karin ofs, Sveriges förbindelser med den Heliga Stolen, 2006, nr 25, sid 22f
     • Evers Karin ofs, Vatikanens diplomati: en historik, 2006, nr 25, sid 20f
     • Fogelqvist Ingvar, Heliga Birgitta — en medeltida feminist?, 2004, nr 20, sid 17ff
     • Glädjeflickorna på Söder — Ungdomsföreningen Laetitia, ur Arv och Minne 2005, nr 22, sid 25ff
     • Gullman Sven H, ”Rättfärdig bland folken” – judisk utmärkelse till katolsk furste i Stockholm, 2010, nr 32, sid 20f
     • Hallberg Lars, Besök i Rom och hos påven Pius VII år 1817, 2009, nr 30, sid 21 ff
     • Hallberg Lars, Caritas fyller 50 år, 1996, nr 5, sid 8
     • Hallberg Lars, Församlingsdemokrati, 2007, nr 27 sid 25
     • Hallberg Lars, Första svenska nunnan efter reformationen? i Frankrike, 1996, nr 4, sid 19
     • Hallberg Lars, Gotthard Werner – svensk katolsk konstnär, 2001, nr 15, sid 15ff
     • Hallberg Lars, Gravkapellet på katolska kyrkogården, 1995, nr 3, sid 11f
     • Hallberg Lars, Göteborg 1902 – sett ur jesuitperspektiv, ur arkiven, 2003, nr 17, sid 4f
     • Hallberg Lars, Göteborgare katolsk präst i Minnesota, 2003, nr 19, sid 15
     • Hallberg Lars, Heliga veckan i Rom 1817, 2010, nr 33, sid 20
     • Hallberg Lars, Jesuiterna från Gislaved, 2005, nr 23, sid 25f
     • Hallberg Lars, Katoliker i Växjö på 1790-talet, 2002, nr 16 sid 14f
     • Hallberg Lars, ”Katolsk avdelning” i Riksarkivet, 1995, nr 3, sid 14
     • Hallberg Lars, Katolska skolor i Stockholm i mer än 200 år, 1997, nr 6, sid 3f
     • Hallberg Lars, Katolska skolor i Åmmeberg och Borås?, 1997, nr 6, sid 19
     • Hallberg Lars, Kyrkobyggnadsplaner i Stockholm, 2009, nr 31, sid 30
     • Hallberg Lars, Mord på Gotland – fängelsesjälavård på polska, 2002, nr 17, sid 19ff
     • Hallberg Lars, Nöddop i Alingsås 1741, 2002, nr 16 sid 8
     • Hallberg Lars, Prinsessan, greven och lorden – äktenskapsdrama på hög och låg nivå, 2008, nr 29, sid 27ff
     • Hallberg Lars, Rasande kyrktorn visade vägen, 1998, nr 8 sid 3ff
     • Hallberg Lars, Salettinpater Tore Kilman, 2006, nr 24, sid 14f
     • Hallberg Lars, Schuberts vän – katolik från Skåne, 2000, nr 12, sid 14
     • Hallberg Lars, Skånskfödda jesuitbröder på 1800-talet, 2001, nr 15, sid 14f
     • Hallberg Lars, Småland blir katolskt, 1996, nr 5, sid 3
     • Hallberg Lars, Sound of Music i arkiven, 1996, nr 4, sid 12f
     • Hallberg Lars, Stockholms katolska stift 50 år, 2003, nr 19, sid 26f
     • Hallberg Lars, Svensk jesuit i Danmark, 1999, nr 11, sid 16
     • Hallberg Lars, Systrar från Zangberg till Sverige?, 2008, nr 29, sid 5f
     • Hallberg Lars, Tio generationer katoliker i Sverige!, 1997, nr 7, sid 4f
     • Hallberg Lars, Trappistkloster eller mötesplats för högkyrkliga och katoliker, i Värmland?, 2004, nr 21, sid 14
     • Hallberg Lars, Umeåpojke prästkandidat i Rom, 1995, nr 2, sid 3ff
     • Hasselgren Maria, Fader Kasimir Vilnis, 2009, nr 31, sid 11ff
     • Heilo Sven, Ett långt katolskt liv, 2013, nr 39 sid 22f
     • Heilo Sven, Liber Scole Virginis – en senmedeltida samling Mariamusik i Lunds domkyrka, 2013, nr 39 sid 23f
     • Heilo Sven, Den katolska faran: Svensk antikatolicism 1850-1965, 2013, nr 39 sid 26f
     • Hidal Sten, Katolska kyrkan i svensk opinion omkring 1900, 1995, nr 2, sid 6f
     • Hornung Peter SJ, Caritas första tio år, 1996, nr 5, sid 8f
     • Hornung Peter SJ, En oväntad frukt av Caritas Sueciaes verksamhet,1996, nr 5, sid 10
     • Hornung Peter SJ, Jesu tjej, 1996, nr 4, sid 17
     • Hornung Peter SJ, Katolska media i Sverige AB, 2002, nr 16 sid 4f
     • Hornung Peter SJ, Kvinnlig predikant i Eugenia, 2001, nr 14, sid 12
     • Hornung Peter SJ, Människor jag mött, 1994, nr 1, sid 6f
     • Hornung Peter SJ, Möte på stadshusbron, 1998, nr 9, sid 17
     • Hornung Peter SJ, ”Smart av Vår Herre — eller hur?”, 2006, nr 24, sid 10f
     • Hornung Peter SJ, Starka drycker i småstaden, 2001, sid 15, sid 13
     • Hornung Peter SJ, Tabernaklet i Eugeniakyrkan i Stockholm, 1999, nr 11, sid 7f
     • Hornung Peter, SJ, Två bröder i Hitlers krig, 2004, nr 21, sid 18
     • Hornung Peter SJ, Vigsel i regnigt Norrland, 1997, nr 6, sid 19
     • Hornung Peter SJ, Västerås församlings första femtio år, 1998, nr 9, sid 13ff
     • Huva på – både inne och ute från Uppsala-Posten 1884, 1998, nr 8, sid 19
     • I katolskt skolhem, ur Arbetarrörelsernas Arkiv, Landskrona, 1997, nr 6, sid 5f,
     • Janzon Allan, Concordia Catholica – pigg hundraåring, 1996, nr 4, sid 6f
     • Jesuitpater Bernhard Stolberg år 1904, Arv och Minne 2008, nr 28, sid 30
     • Johnson Bo, Att vara sakristan, 1997, nr 6 sid 12f
     • Karlsson Åsa, 350 år sedan drottning Kristinas konversion, 2004, nr 21, sid 3f
     • Karlsson Åsa, En karolinsk präst i Konstantinopel, 2015, nr 42, sid 10ff
     • KATOLSK HISTORISK FÖRENING 10 ÅR, ur arkivet, Arv och Minne 2003, nr 18, sid 16ff
     • Katolsk propaganda i Stockholm. Ur den politiska polisens arkiv 1936. 2005, nr 22, sid 8ff
     • Katolsk skolverksamhet 200 år, 1996, nr 4, sid 11
     • Katolska biskopar i Sverige, 1999, nr 10, sid 12
     • Klosterlasse, 1996, nr 5, sid 16
     • Koch Johannes F, Biskoparna Müller och Nelson, 2002, nr 17, sid 23f
     • Koch Johannes F, Osbys katoliker i fader Gunnars hägn, 2004, nr 20, sid 15f
     • Kunze Rainer, En annorlunda biskop Studach, 2006, nr 25, sid 26f
     • Kunze Rainer, En dagbok under julen 1973, 2002, nr 17, sid 17f
     • Kunze Rainer, En diger lunta, 2007, nr 26, sid 19ff
     • Kunze Rainer, Rainer Kunze rotar i sin bokhylla, Bön- och mässböcker på svenska, 2005, nr 23, sid 27f
     • Kunze Rainer, Tack för 40-årig vänskap! (Om monsignore Sigfrid von Pottelsberghe de la Potterie), 2006, nr 24, sid 12f
     • Kurowski Bozyslaw, Polsk katolik i efterkrigstidens Lund, 2002, nr 16, sid 20ff
     • Larsson Hedvig, SUK 75 år, 2010, nr 32, sid 9f
     • Lindqvist Barbro, Altarskåp till salu, 2008, nr 28, sid 23 ff
     • Lindqvist Barbro, Att fritt få välja religion, 1999, nr 11, sid 15,
     • Lindqvist Barbro, Barnarov anno 1701, 2005, nr 23, sid 3ff
     • Lindqvist Barbro, Drömmen om svenska präster – ledde till Amerika, 1996, nr 5, sid 13 ff
     • Lindqvist Barbro, En beprövad fader, 2007, nr 26, sid 3f
     • Lindqvist Barbro, Finfin församlingshistorik (Västerås), 2000, nr 12, sid 13
     • Lindqvist Barbro, Första lundafödda konvertiten, 1997, nr 7, sid 7f
     • Lindqvist Barbro, Gifta sig katolskt?, 1998, nr 8, sid 9f
     • Lindqvist Barbro, Hetlevrad hovslagare, 2007, nr 27, sid 17f
     • Lindqvist Barbro, Hjälpa där hjälpen mest behövs, om Elisabethsystrarna, 1999, nr 10, sid 15f
     • Lindqvist Barbro, Hur började det? – När var det? om församlingshistorik, 1999, nr 11, sid 11f
     • Lindqvist Barbro, Ingen brevväxling med påven, tack! 2000, nr 13, sid 19 samt 2015, nr 42, sid 14f
     • Lindqvist Barbro, Italienare på norrländska vägar, 1999, nr 11, sid 14 samt 2015, nr 42, sid 21
     • Lindqvist Barbro, Josephinahemmet genom 125 år, 1999, nr 10, sid 13f
     • Lindqvist Barbro, Karmelit apostolisk vikarie i Sverige för 200 år sedan, 1999, nr 10, sid 7f
     • Lindqvist Barbro, Klosterhistoria, 1996, nr 4, sid 8
     • Lindqvist Barbro, Kyrkohistoria från vår egen tid, 2009, nr 30, sid 24
     • Lindqvist Barbro, Muslim skriver katolsk historia (Om Sankt Josef Arbetarens katolska församling i Luleå), anmälan av C-uppsats, 2001, nr 14, sid 20
     • Lindqvist Barbro, Muslim skriver katolsk historia (Om Sankt Josef Arbetarens katolska församling i Luleå), anmälan av C-uppsats, 2001, nr 14, sid 20
     • Lindqvist Barbro, Pater Peter Hornung S.J. död den 6 juli 2006, 2006, nr 25, sid 16f
     • Lindqvist Barbro, Psalmer i mässan, 1999, nr 11, sid 16
     • Lindqvist Barbro, Stanislaw Swietlicki, In memoriam, 2000, nr 13, sid 14
     • Lindqvist Barbro, Syster Catharina o. p. † den 17 juli 2007, 2007, nr 27, sid 24
     • Lindqvist Barbro, Tadeusz Jezowicz, In memoriam, 1998, nr 9, sid 18
     • Lindqvist Barbro, Token Pius och svenskarna, 2001, nr 14, sid 3ff
     • Lindqvist Barbro, Uppbrott och anpassning, föredrag av Göran Dahlin, referat, 2001, nr 14, sid 12
     • Lindqvist Barbro, Vad finns i skrinet?, 2003, nr 19, sid 16ff
     • Lindqvist Barbro, Vägen till katolska kyrkan i Sverige, bokanmälan, 2001, nr 14, sid 17
     • Lindqvist Barbro, ”Är du katolik?”, 2003, nr 18, sid 4f
     • Magni Klas G, Svenskkyrkliga ärkebiskopars påvebesök, från Kristen enhet nr 4/2002, 2003, nr 18, sid 10ff
     • Malmgren Åsa, Soppkök för socialt utsatta år 1800, översättning från franskan, 1999, nr 10, sid 20
     • MJ, Före ekumenikens tid, 1995, nr 2, sid 8
     • MJ, Så kunde det gå till, 1995, nr 3, sid 18
     • Monié Karin, Alla själars dag i Wien och jul i München 1835, 2008, nr 29, sid 18f
     • Monié Karin, Birgittaföreningen 100 år, 2007, nr 27, sid 23
     • Monié Karin, En svensk protestant i Rom Stilla veckan 1836, 2007, nr 27, sid 19 f
     • Monié Karin, Ett besök i klostret i Melk 1835, 2008, nr 28, sid 8f
     • Monié Karin, ”Moder, syster eller sköka”, Bilden av katolska kyrkan i kristen press år 1989 av Kjell Blückert, bokanmälan, 2005, nr 23, sid 18
     • Monié Karin, Två katolska församlingar firar 50-årsjubileum, 2005, nr 22, sid 23f
     • Monié Karin, Skallen på Norra Smedjegatan, 2009, nr 30, sid 11ff
     • Myndig herre i kjol, Ur Aftonbladet 1910, 1998, nr 8, sid 5f
     • Nordal Helge, ”Vetenskaplig tyngd och konstnärlig färg” Om Sr M Patricia O.Ss.S. som fått Birgittapriset 2013, 2013, nr 39, sid 10
     • Nilsson Joseph Maria OFMConv, Gråbröderna — lite om historien i Skandinavium och Jönköping, 2013, nr 39, sid 20f
     • Nybo Rasmussen Jörgen, Helena Nyblom, 2016, nr 45, sid 11ff
     • Rentvådd, 1997, nr 7 sid 14
     • Roeger Curt, Broder Graber S J, 2009, nr 31, s 26
     • Roeger Curt, Don Riccardo i Memoriam, 2002, nr 17, sid 15
     • Roeger Curt, Katolska scouter på 1930-talet, 2010, nr 32, sid 22
     • Roeger Curt, Mina minnen av biskop Müller 1937-53, 1999, nr 10, sid 19
     • Roeger Curt, Mina minnen av pater Gerlach, 2004, nr 21, sid 16f
     • Roeger Curt, Som katolik i Gävle 1930-1944, 1999, nr 10, sid 18
     • Roeger Eric, Skolelever i Gävle, 1997, nr 6, sid 4f
     • RoelvinkHenrik ofm, Ofullständiga informarmationer om Birgittas reliker, 2011, nr 34, sid 18ff
     • Sjöberg Lars-Olof, Kyrkohistoriska minikongresser i Hamburg och Schwerin, 2004, nr 20, sid 13f
     • S. K. M. Den politiska polisen om Birgittasystrarna 1934, 2005, nr 23, sid 23f
     • Sveriges unga katoliker 70 år, 2004, nr 20, sid 25f
     • Sr M Patricia O. Ss.S. Abbedissornas verk kantades av törne, 2013, nr 39, sid 11 ff
     • Sr M Patricia O. Ss.S. Så väljs en abbedissa, 2013, nr 39, sid 19
     • Syster Adelheid Lugn — första svenskfödda elisabethsystern, 2005, nr 23, sid 21f
     • Syster Katrin Åmell OP, För 50 år sedan, Om firandet 1956 av 25-årsjubileet av dominikanernas återkomst till Sverige, 2007, nr 26, sid 13ff
     • Syster Maria av Jesus, Berättelsen om Karmelitsystrarnas stiftelse i Sverige, 1999, nr 10, sid 3f
     • Syster M. Valentine, Mariasystrarna 50-år i Sverige, 2001, nr 15, sid 4f
     • Söderberg Irmingard, Katolik vid polcirkeln, 1996, nr 4, sid 3f
     • Tempsch Rudolf, Sudettysk invandring, 1997, nr 6, sid 8
     • Utställning om Gisela Trapp, 1997, nr 6, sid 15
     • Wallenstråle Harrietta, Skolan där barnen möttes med respekt, 2011, nr 34, sid 6ff, Wallin Per, Drottning Désirée förblev katolik, 2010, nr 32, sid 11ff
     • Wanders Gu, 2016, nr n, Msgr. prelat Johannes F. Koch — 56 år katolsk präst i Sverige, 2006, nr 25, sid 15
     • Waxegård Maria, Bildningsapostel för många unga, 2016, nr 45, sid 9f
     • Waxegård Maria, En drottning bland kulturminnen, 2005, nr 22, sid 12f
     • Waxegård Maria, Guldnunnan blev silvermedaljör, 2013, nr 39, sid 9ff
     • Waxegård Maria, Klostret som sprider ljus från Omberg, 2008, nr 28, sid 4f
     • Waxegård Maria, Sankt Gallen bildar skola, 2008, nr 28, sid 7
     • Waxegård Maria, Syster Wendys mission – konsten förändrar oss, 2008, nr 28, sid 7
     • Waxegård Maria, Wahlmans enda basilika — pionjärinsats av Müller, 2004, nr 21, sid 10 ff
     • Werner Yvonne Maria, 1920-talets diskurs om konvertiter och konversioner, 2003, nr 18 sid 22ff
     • Werner Yvonne Maria, Bernhard zu Stolberg-Stolberg – en tysk riksgreve i den svensk-katolska missionens tjänst, 2010, nr 33 sid 3ff
     • Werner Yvonne Maria, Den skandinaviska Romvallfärden 1925, 1998, nr 8, sid 16ff
     • Werner Yvonne Maria, Elisabeth Hesselblad och den katolska missionen, 1997, nr 7, sid 15f
     • Werner Yvonne Maria, Julia Ledóchowska i Sverige, 1998, nr 9, sid 7ff
     • Werner Yvonne Maria, Klostren och reformationen, 2004, nr 21, sid 19ff
     • Werner Yvonne Maria, Kristen manlighet — en modernitetens paradox, 2004, nr 20, sid 21ff
     • Werner Yvonne Maria, Kvinnligt klosterliv i Norden 1856-2000, en motkultur i det moderna samhället, 2001, nr 14, sid 21ff
     • Wessel E, Psalmboken Cecilia 1902, 2005, nr 23, sid 13f
     • Åkesson Anne-Marie, En slingrig väg till katolska kyrkan, 2013, nr 39, sid 25

     HEM