Katolsk Historisk Förening i Sverige

Arv och Minne

Medlemsblad

Medlemsblad Nr 50 januari 2019

Ur innehållet

 • Kallelse till årsmötet
 • Dominikanerna på Gotland
 • Bildkavalkad – katolska kyrkor
 • Nya församlingshistoriker
 • Tabernakel på villovägar
 • Elefanten och den katolska kyrkan

Medlemsblad Nr 49 Augusti 2018

Ur innehållet

 • Årsmötet
 • Pilgrimer och pilgrimsmål
 • Historik kring skriftserien
 • KHF – 25 år sedan gundandet
 • Skydd för personuppgifter
 • Höstensprogram

Här nedan anges rubriker på de längre artiklar som ingått i medlemsbladet

Artiklarna finns för närvarande inte utlagda på nätet

    • Allnert Roland, S:t Josefs kyrka i Göteborg 1914, 2009, nr 30, sid 25f
    • Allnert Roland, En gammal altartavlas öde, en studie i bildstormande, 2006, nr 25, sid 3ff
    • Allnert Roland, Församlingskyrkans 60-årsjubileum har präglat årets verksamhet i Göteborg, 1999, nr 10, sid 11
    • Allnert Roland, Församlingskyrkans 60-årsjubileum har präglat årets verksamhet i Göteborg, 1999, nr 10, sid 11
    • Allnert Roland, Församlingskyrkans 60-årsjubileum har präglat årets verksamhet i Göteborg, 1999, nr 10, sid 11
    • Allnert Roland, Församlingskyrkans 60-årsjubileum har präglat årets verksamhet i Göteborg, 1999, nr 10, sid 111
    • Allnert Roland, Göteborgare ordnar sitt arkiv, 1995, nr 3, sid 13
    • Allnert Roland, Göteborgs arkiv i säkerhet, 1997, nr 6, sid 14
    • Allnert Roland, Göteborgs katolska församling 1879-1899, 2010, nr 33, sid 13ff
    • Allnert Roland, Minnesrikt Köpenhamnsbesök den 10 november 2007, 2008, nr 28, sid 16ff
    • Allnert Roland, Niklas Bergius, 2008, nr 29, sid 20f
    • Allnert Roland, Presentation av Göteborgs katolska församlings historiska förening, 1994, nr 1, sid 8
    • Amberg Henrik, Katolska systrar på Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne, 2006, nr 24, sid 3ff
    • Andersson Niclas, Katolikerna och den svenska Gustav Adolfs-kulten, 2015, nr 42, sid 15ff
    • Andersson Patrik, Från hotfull och främmande till accepterad? 2013, nr 39, sid 29f
    • Bagge Eva, Altartavlan i Vänge, 2007, nr 27, sid 21f
    • Becker Gunnel, Drottning Josefinas barndomshem i Milano, 2009, nr 31, sid 3f
    • Becker Gunnel, En annorlunda Studach II, 2009, nr 31, sid 27ff
    • Becker Gunnel, En annorlunda Studach III, 2010, nr 32, sid 16ff
    • Becker Gunnel, Eskil och Eskilstuna – en fortsättning, 2011, nr 34, sid 13
    • Becker Gunnel, Kronprinsessan Josefina i Alice Lyttkens roman Nya stjärnor tändas, 2010, nr 33, sid 23ff
    • Becker Gunnel, Selma Lagerlöf förvanskad och reducerad, 2009, läs här
    • Becker Gunnel, Om drottning Josefina och två utställningar, 2011, nr 34, sid 14ff
    • Bengtsson Inger, Brev inför en konversion för femtio år sedan, 2004, nr 20, sid 9f
    • Bengtsson Inger,  Katolik i Sverige för 50 år sedan, 2001, nr 14, sid 13f
    • Bengtsson Inger, Sommarens sista karamell (Om vallfärd till Varnhem), 2006, nr 24, sid 19f
    • Beskow Per, Dags att tacka (Från Katolsk kyrkotidning nr 20, 1994), 1995, nr 2, sid 11
    • Beyer Jürgen, En luthersk prästson som jesuitelev i Braunsberg (1639-1641): Lars Andersen från Gothem på Gotland, 2011, nr 34, sid 24f
    • Björndahl Margareta, En dos katolsk historia till besökande skolungdom i Örebro, 2000, nr 13, sid 21f
    • Björndahl Margareta, En gammal gästbok, 2011, nr 34, sid 10ff
    • Björndahl Margareta, Föreningens hemsida, 2001, nr 15, sid 12f
    • Björndahl Margareta, Församlingarnas hemsidor – hur sparas de till framtiden?, 1999, nr 11, sid 13
    • Björndahl Margareta, Jungfru Maria i Rudskoga, 2002, nr 17, sid 16
    • Björndahl Margareta, Kapellfönster av Erik Olson, 2009, nr 30, sid 14f
    • Björndahl Margareta, Katolska församlingen i Örebro – 70 år, 1998, nr 9, sid 12
    • Björndahl Margareta, Katolsk historia i Örebro, 1996, nr 4, sid 14f
    • Björndahl Margareta, Medlemsräkning i Sankt Eskil år 1952, 2002, nr 17, sid 14f
    • Björndahl Margareta, Processionskorset under två Corpus Christi högtider i Göteborg, 2006, nr 25, sid 29
    • Blom Edward, Efter över 30 år har Dominikansystrarna lämnat Marielund, 2000, nr 12, sid 15f
    • Blom Edward, Gisela Trapp – katolik, kyrkobyggare, konstnär, föredrag av Karin Gusatvsson, referat, 2001, nr 14, sid 9f
    • Blom Edward, Katolsk Stockholmsguide av Peter Hornung SJ, bokanmälan, 2001, nr 14, sid 18
    • Blom Edward, Katolska kyrkan bygger – en 1900-talshistoria, föredrag av Britt Inger Johansson, referat, 2001, nr 14, sid 10f
    • Blom Edward,  Svensk-katosla historia på Josefföreningen, 2002, nr 16 sid 16ff
    • Blom Edward,  Vad skall vi göra med jesuiten? föredrag av Barbro Lindqvist, referat, 2001, nr 14, sid 9
    • Blom Edward och James, Göteborgsminnen (del 1), intervju med Rainer Kunze, 2003, nr 18, sid 14f, 25
    • Blom Edward och James, Minnen från Göteborg (del 2), intervju med Rainer Kunze, 2003, nr 19, sid 4ff
    • Blom Edward och James, Minnen från Göteborg (del 3), intervju med Rainer Kunze, 2004, nr 20, sid 3ff
    • Blom Edward och James, Minnen från Borås och Dalarna, intervju med Rainer Kunze, 2004, nr 21, sid, 22ff
    • Blom James, Concordia Catholica — en pigg 110-åring, 2005, nr 23, sid 12
    • Blom James, Femton år i S:t Lars – Klaus Dietz blickar tillbaka, referat, 2002, nr 17, sid 13
    • Blom James, Med hjärtats öga, festskrift till Lars Cavallin, bokanmälan, 2001, nr 14, sid 16
    • Blom James,  Världen i miniatyr – en läsvärd jubileumsskrift, bokanmälan, 2001, nr 15, sid 19f
    • Blom K. Arne,  KHF i Lund, 2002, nr 16 sid 12f
    • Blückert Kjell, Drottning Astrid som ikon, 2006, nr 25, sid 18f
    • Blückert Kjell, Josefinasymposiet, 2007, nr 27, sid 3ff
    • Blückert Kjell, Kristen manlighet – en omöjlighet kombination? 2008, nr 29, sid 24f
    • Blückert Kjell, Moderna påvar, 2007, nr 26, sid 22ff
    • Blückert Kjell, Vad kan man mer begära, Nordisk katolicism av Yvonne Maria Werner, bokanmälan, 2005, nr 23, sid 15fbokanmälan
    • Blückert Kjell, Salige Brynolf väckt till liv, 2005, nr 22, sid 21ff
    • Bodin Berndt, Skådespelaren Bullen Berglunds första offentliga framträdande var som korgosse, 2000, nr 12, sid 11f
    • Brzezinska Halina, Katolska strövtåg i ABC-området, Strövtåg i mälarbygd av Peter Hornung, bokanmälan, 2005, nr 23, sid 17f
    • Brzezinska Halina, Katolska strövtåg i ABC-området, Strövtåg i mälarbygd av Peter Hornung, bokanmälan, 2005, nr 23, sid 17f
    • Brzezinska Halina, Mariasystrarna i S:t Clemens församling i Helsingborg firar 75 år, 2007, nr 26, sid 12f
    • Brzezinska Halina, Pater Gerlachs efterlämnade papper, 2004, nr 21, sid 17
    • Brzezinska Halina, Salesianerna 75 år i Sverige, 2006, nr 25, sid 6ff
    • Broder Emmanuel, OCD, Hur Karmelitbröderna kom till Norraby, 1999, nr 10, sid 3f
    • Broder Emmanuel, OCD, Hur Karmelitbröderna kom till Norraby, 1999, nr 10, sid 3f
    • Broder Emmanuel, OCD, Hur Karmelitbröderna kom till Norraby, 1999, nr 10, sid 3f
    • Broder Emmanuel, OCD, Hur Karmelitbröderna kom till Norraby, 1999, nr 10, sid 3f
    • Broder Emmanuel, OCD, Hur Karmelitbröderna kom till Norraby, 1999, nr 10, sid 3f
    • Broder Gabriel CP, Med helgons hjälp, 1995, nr 3, sid 3f
    • Broomé Catharina OP, Ellen Ammann – nytt helgon?, 2000, nr 13, sid 15f
    • Broomé Catharina OP, Antoniushjälp, 1995, nr 2 sid 5
    • Broomé Catharina OP, Antoniushjälp, 1995, nr 2 sid 5
    • Broomé Catharina OP, Eric Ihrfors – vandringsman och Vadstenabo, 1998, nr 9, sid 19f
    • Broomé Catharina OP, Fredrik Muckenhirn; Avfälling som återvände, 1997, nr 6, sid 18
    • Broomé Catharina OP, Räck inte fan ett finger … , 2000, nr 12, sid 18ff
    • Broomé Catharina OP, Räck inte fan ett finger … , 2000, nr 12, sid 18ff
    • Broomé Catharina OP, Sången om Marielund, 2000, nr 12, sid 16f
    • Bölling Frans, Skövde sprängde gamla ramar, 1997, nr 6, sid 10f
    • Carlberg Tomas, Arkivbesök i Skottland, 2009, nr 30, sid 18ff
    • Carlberg Tomas, Eskil – ett namn som väcker frågor, 2010, nr 33, sid 17ff
    • Cavallin Lars, Jubelåren och Sverige, 2000, nr 12, sid 1ff
    • Cavallin Lars, Moder Maria Elisabeth Hesselblad OSsS – ett helgon i sin tid och för sin tid, 2000, nr 13, sid 3f
    • Cervin Ann-Marie, Halmstad-Oskarström 75 års församlingshistoria, 2001, nr 14, sid 19
    • Cervin Ann-Marie, Katolska församlingen i Katrineholm, 2001, nr 15, sid 23f
    • Cervin Ann-Marie, Marielund 100 år, 2003, nr 19, sid 12ff
    • Dominikaner 50 år i Lund, ur Hemmet och Helgedomen 1950, 1997, nr 7, sid 7f
    • Dunér Anna, Mer om flickorna på Pensionatet St. Joseph, 2008, nr 29, sid 3f
    • Engstedt Joanna, Om Opus Dei – nu och då, 2015, nr 42, sid 8f
    • En landsortspräst vedermödor, ur Arv och Minne 2005, nr 23, sid 19f
    • Ericsson Brit-Marie, Dansk – svensk träff den 16 oktober 1994, 1995, nr 2, sid 9f
    • Evers Karin ofs, Sveriges förbindelser med den Heliga Stolen, 2006, nr 25, sid 22f
    • Evers Karin ofs, Vatikanens diplomati: en historik, 2006, nr 25, sid 20f
    • Fogelqvist Ingvar, Heliga Birgitta — en medeltida feminist?, 2004, nr 20, sid 17ff
    • Glädjeflickorna på Söder — Ungdomsföreningen Laetitia, ur Arv och Minne 2005, nr 22, sid 25ff
    • Gullman Sven H, ”Rättfärdig bland folken” – judisk utmärkelse till katolsk furste i Stockholm, 2010, nr 32, sid 20f
    • Hallberg Lars, Besök i Rom och hos påven Pius VII år 1817, 2009, nr 30, sid 21 ff
    • Hallberg Lars, Caritas fyller 50 år, 1996, nr 5, sid 8
    • Hallberg Lars, Församlingsdemokrati, 2007, nr 27 sid 25
    • Hallberg Lars, Första svenska nunnan efter reformationen? i Frankrike, 1996, nr 4, sid 19
    • Hallberg Lars, Gotthard Werner – svensk katolsk konstnär, 2001, nr 15, sid 15ff
    • Hallberg Lars, Gravkapellet på katolska kyrkogården, 1995, nr 3, sid 11f
    • Hallberg Lars, Göteborg 1902 – sett ur jesuitperspektiv, ur arkiven, 2003, nr 17, sid 4f
    • Hallberg Lars, Göteborgare katolsk präst i Minnesota, 2003, nr 19, sid 15
    • Hallberg Lars, Heliga veckan i Rom 1817, 2010, nr 33, sid 20
    • Hallberg Lars, Jesuiterna från Gislaved, 2005, nr 23, sid 25f
    • Hallberg Lars, Katoliker i Växjö på 1790-talet, 2002, nr 16 sid 14f
    • Hallberg Lars, ”Katolsk avdelning” i Riksarkivet, 1995, nr 3, sid 14
    • Hallberg Lars, Katolska skolor i Stockholm i mer än 200 år, 1997, nr 6, sid 3f
    • Hallberg Lars, Katolska skolor i Åmmeberg och Borås?, 1997, nr 6, sid 19
    • Hallberg Lars, Kyrkobyggnadsplaner i Stockholm, 2009, nr 31, sid 30
    • Hallberg Lars, Mord på Gotland – fängelsesjälavård på polska, 2002, nr 17, sid 19ff
    • Hallberg Lars, Nöddop i Alingsås 1741, 2002, nr 16 sid 8
    • Hallberg Lars, Prinsessan, greven och lorden – äktenskapsdrama på hög och låg nivå, 2008, nr 29, sid 27ff
    • Hallberg Lars, Rasande kyrktorn visade vägen, 1998, nr 8 sid 3ff
    • Hallberg Lars, Salettinpater Tore Kilman, 2006, nr 24, sid 14f
    • Hallberg Lars, Schuberts vän – katolik från Skåne, 2000, nr 12, sid 14
    • Hallberg Lars, Skånskfödda jesuitbröder på 1800-talet, 2001, nr 15, sid 14f
    • Hallberg Lars, Småland blir katolskt, 1996, nr 5, sid 3
    • Hallberg Lars, Sound of Music i arkiven, 1996, nr 4, sid 12f
    • Hallberg Lars, Stockholms katolska stift 50 år, 2003, nr 19, sid 26f
    • Hallberg Lars, Svensk jesuit i Danmark, 1999, nr 11, sid 16
    • Hallberg Lars, Systrar från Zangberg till Sverige?, 2008, nr 29, sid 5f
    • Hallberg Lars, Tio generationer katoliker i Sverige!, 1997, nr 7, sid 4f
    • Hallberg Lars, Trappistkloster eller mötesplats för högkyrkliga och katoliker, i Värmland?, 2004, nr 21, sid 14
    • Hallberg Lars, Umeåpojke prästkandidat i Rom, 1995, nr 2, sid 3ff
    • Hasselgren Maria, Fader Kasimir Vilnis, 2009, nr 31, sid 11ff
    • Heilo Sven, Ett långt katolskt liv, 2013, nr 39 sid 22f
    • Heilo Sven, Liber Scole Virginis – en senmedeltida samling Mariamusik i Lunds domkyrka, 2013, nr 39 sid 23f
    • Heilo Sven, Den katolska faran: Svensk antikatolicism 1850-1965, 2013, nr 39 sid 26f
    • Hidal Sten, Katolska kyrkan i svensk opinion omkring 1900, 1995, nr 2, sid 6f
    • Hornung Peter SJ, Caritas första tio år, 1996, nr 5, sid 8f
    • Hornung Peter SJ, En oväntad frukt av Caritas Sueciaes verksamhet,1996, nr 5, sid 10
    • Hornung Peter SJ, Jesu tjej, 1996, nr 4, sid 17
    • Hornung Peter SJ, Katolska media i Sverige AB, 2002, nr 16 sid 4f
    • Hornung Peter SJ, Kvinnlig predikant i Eugenia, 2001, nr 14, sid 12
    • Hornung Peter SJ, Människor jag mött, 1994, nr 1, sid 6f
    • Hornung Peter SJ, Möte på stadshusbron, 1998, nr 9, sid 17
    • Hornung Peter SJ, ”Smart av Vår Herre — eller hur?”, 2006, nr 24, sid 10f
    • Hornung Peter SJ, Starka drycker i småstaden, 2001, sid 15, sid 13
    • Hornung Peter SJ, Tabernaklet i Eugeniakyrkan i Stockholm, 1999, nr 11, sid 7f
    • Hornung Peter, SJ, Två bröder i Hitlers krig, 2004, nr 21, sid 18
    • Hornung Peter SJ, Vigsel i regnigt Norrland, 1997, nr 6, sid 19
    • Hornung Peter SJ, Västerås församlings första femtio år, 1998, nr 9, sid 13ff
    • Huva på – både inne och ute från Uppsala-Posten 1884, 1998, nr 8, sid 19
    • I katolskt skolhem, ur Arbetarrörelsernas Arkiv, Landskrona, 1997, nr 6, sid 5f,
    • Janzon Allan, Concordia Catholica – pigg hundraåring, 1996, nr 4, sid 6f
    • Jesuitpater Bernhard Stolberg år 1904, Arv och Minne 2008, nr 28, sid 30
    • Johnson Bo, Att vara sakristan, 1997, nr 6 sid 12f
    • Karlsson Åsa, 350 år sedan drottning Kristinas konversion, 2004, nr 21, sid 3f
    • Karlsson Åsa, En karolinsk präst i Konstantinopel, 2015, nr 42, sid 10ff
    • KATOLSK HISTORISK FÖRENING 10 ÅR, ur arkivet, Arv och Minne 2003, nr 18, sid 16ff
    • Katolsk propaganda i Stockholm. Ur den politiska polisens arkiv 1936. 2005, nr 22, sid 8ff
    • Katolsk skolverksamhet 200 år, 1996, nr 4, sid 11
    • Katolska biskopar i Sverige, 1999, nr 10, sid 12
    • Klosterlasse, 1996, nr 5, sid 16
    • Koch Johannes F, Biskoparna Müller och Nelson, 2002, nr 17, sid 23f
    • Koch Johannes F, Osbys katoliker i fader Gunnars hägn, 2004, nr 20, sid 15f
    • Kunze Rainer, En annorlunda biskop Studach, 2006, nr 25, sid 26f
    • Kunze Rainer, En dagbok under julen 1973, 2002, nr 17, sid 17f
    • Kunze Rainer, En diger lunta, 2007, nr 26, sid 19ff
    • Kunze Rainer, Rainer Kunze rotar i sin bokhylla, Bön- och mässböcker på svenska, 2005, nr 23, sid 27f
    • Kunze Rainer, Tack för 40-årig vänskap! (Om monsignore Sigfrid von Pottelsberghe de la Potterie), 2006, nr 24, sid 12f
    • Kurowski Bozyslaw, Polsk katolik i efterkrigstidens Lund, 2002, nr 16, sid 20ff
    • Larsson Hedvig, SUK 75 år, 2010, nr 32, sid 9f
    • Lindqvist Barbro, Altarskåp till salu, 2008, nr 28, sid 23 ff
    • Lindqvist Barbro, Att fritt få välja religion, 1999, nr 11, sid 15,
    • Lindqvist Barbro, Barnarov anno 1701, 2005, nr 23, sid 3ff
    • Lindqvist Barbro, Drömmen om svenska präster – ledde till Amerika, 1996, nr 5, sid 13 ff
    • Lindqvist Barbro, En beprövad fader, 2007, nr 26, sid 3f
    • Lindqvist Barbro, Finfin församlingshistorik (Västerås), 2000, nr 12, sid 13
    • Lindqvist Barbro, Första lundafödda konvertiten, 1997, nr 7, sid 7f
    • Lindqvist Barbro, Gifta sig katolskt?, 1998, nr 8, sid 9f
    • Lindqvist Barbro, Hetlevrad hovslagare, 2007, nr 27, sid 17f
    • Lindqvist Barbro, Hjälpa där hjälpen mest behövs, om Elisabethsystrarna, 1999, nr 10, sid 15f
    • Lindqvist Barbro, Hur började det? – När var det? om församlingshistorik, 1999, nr 11, sid 11f
    • Lindqvist Barbro, Ingen brevväxling med påven, tack! 2000, nr 13, sid 19 samt 2015, nr 42, sid 14f
    • Lindqvist Barbro, Italienare på norrländska vägar, 1999, nr 11, sid 14 samt 2015, nr 42, sid 21
    • Lindqvist Barbro, Josephinahemmet genom 125 år, 1999, nr 10, sid 13f
    • Lindqvist Barbro, Karmelit apostolisk vikarie i Sverige för 200 år sedan, 1999, nr 10, sid 7f
    • Lindqvist Barbro, Klosterhistoria, 1996, nr 4, sid 8
    • Lindqvist Barbro, Kyrkohistoria från vår egen tid, 2009, nr 30, sid 24
    • Lindqvist Barbro, Muslim skriver katolsk historia (Om Sankt Josef Arbetarens katolska församling i Luleå), anmälan av C-uppsats, 2001, nr 14, sid 20
    • Lindqvist Barbro, Muslim skriver katolsk historia (Om Sankt Josef Arbetarens katolska församling i Luleå), anmälan av C-uppsats, 2001, nr 14, sid 20
    • Lindqvist Barbro, Pater Peter Hornung S.J. död den 6 juli 2006, 2006, nr 25, sid 16f
    • Lindqvist Barbro, Psalmer i mässan, 1999, nr 11, sid 16
    • Lindqvist Barbro, Stanislaw Swietlicki, In memoriam, 2000, nr 13, sid 14
    • Lindqvist Barbro, Syster Catharina o. p. † den 17 juli 2007, 2007, nr 27, sid 24
    • Lindqvist Barbro, Tadeusz Jezowicz, In memoriam, 1998, nr 9, sid 18
    • Lindqvist Barbro, Token Pius och svenskarna, 2001, nr 14, sid 3ff
    • Lindqvist Barbro, Uppbrott och anpassning, föredrag av Göran Dahlin, referat, 2001, nr 14, sid 12
    • Lindqvist Barbro, Vad finns i skrinet?, 2003, nr 19, sid 16ff
    • Lindqvist Barbro, Vägen till katolska kyrkan i Sverige, bokanmälan, 2001, nr 14, sid 17
    • Lindqvist Barbro, ”Är du katolik?”, 2003, nr 18, sid 4f
    • Magni Klas G, Svenskkyrkliga ärkebiskopars påvebesök, från Kristen enhet nr 4/2002, 2003, nr 18, sid 10ff
    • Malmgren Åsa, Soppkök för socialt utsatta år 1800, översättning från franskan, 1999, nr 10, sid 20
    • MJ, Före ekumenikens tid, 1995, nr 2, sid 8
    • MJ, Så kunde det gå till, 1995, nr 3, sid 18
    • Monié Karin, Alla själars dag i Wien och jul i München 1835, 2008, nr 29, sid 18f
    • Monié Karin, Birgittaföreningen 100 år, 2007, nr 27, sid 23
    • Monié Karin, En svensk protestant i Rom Stilla veckan 1836, 2007, nr 27, sid 19 f
    • Monié Karin, Ett besök i klostret i Melk 1835, 2008, nr 28, sid 8f
    • Monié Karin, ”Moder, syster eller sköka”, Bilden av katolska kyrkan i kristen press år 1989 av Kjell Blückert, bokanmälan, 2005, nr 23, sid 18
    • Monié Karin, Två katolska församlingar firar 50-årsjubileum, 2005, nr 22, sid 23f
    • Monié Karin, Skallen på Norra Smedjegatan, 2009, nr 30, sid 11ff
    • Myndig herre i kjol, Ur Aftonbladet 1910, 1998, nr 8, sid 5f
    • Nordal Helge, ”Vetenskaplig tyngd och konstnärlig färg” Om Sr M Patricia O.Ss.S. som fått Birgittapriset 2013, 2013, nr 39, sid 10
    • Nilsson Joseph Maria OFMConv, Gråbröderna — lite om historien i Skandinavium och Jönköping, 2013, nr 39, sid 20f
    • Nybo Rasmussen Jörgen, Helena Nyblom, 2016, nr 45, sid 11ff
    • Rentvådd, 1997, nr 7 sid 14
    • Roeger Curt, Broder Graber S J, 2009, nr 31, s 26
    • Roeger Curt, Don Riccardo i Memoriam, 2002, nr 17, sid 15
    • Roeger Curt, Katolska scouter på 1930-talet, 2010, nr 32, sid 22
    • Roeger Curt, Mina minnen av biskop Müller 1937-53, 1999, nr 10, sid 19
    • Roeger Curt, Mina minnen av pater Gerlach, 2004, nr 21, sid 16f
    • Roeger Curt, Som katolik i Gävle 1930-1944, 1999, nr 10, sid 18
    • Roeger Eric, Skolelever i Gävle, 1997, nr 6, sid 4f
    • RoelvinkHenrik ofm, Ofullständiga informarmationer om Birgittas reliker, 2011, nr 34, sid 18ff
    • Sjöberg Lars-Olof, Kyrkohistoriska minikongresser i Hamburg och Schwerin, 2004, nr 20, sid 13f
    • S. K. M. Den politiska polisen om Birgittasystrarna 1934, 2005, nr 23, sid 23f
    • Sveriges unga katoliker 70 år, 2004, nr 20, sid 25f
    • Sr M Patricia O. Ss.S. Abbedissornas verk kantades av törne, 2013, nr 39, sid 11 ff
    • Sr M Patricia O. Ss.S. Så väljs en abbedissa, 2013, nr 39, sid 19
    • Syster Adelheid Lugn — första svenskfödda elisabethsystern, 2005, nr 23, sid 21f
    • Syster Katrin Åmell OP, För 50 år sedan, Om firandet 1956 av 25-årsjubileet av dominikanernas återkomst till Sverige, 2007, nr 26, sid 13ff
    • Syster Maria av Jesus, Berättelsen om Karmelitsystrarnas stiftelse i Sverige, 1999, nr 10, sid 3f
    • Syster M. Valentine, Mariasystrarna 50-år i Sverige, 2001, nr 15, sid 4f
    • Söderberg Irmingard, Katolik vid polcirkeln, 1996, nr 4, sid 3f
    • Tempsch Rudolf, Sudettysk invandring, 1997, nr 6, sid 8
    • Utställning om Gisela Trapp, 1997, nr 6, sid 15
    • Wallenstråle Harrietta, Skolan där barnen möttes med respekt, 2011, nr 34, sid 6ff, Wallin Per, Drottning Désirée förblev katolik, 2010, nr 32, sid 11ff
    • Wanders Gu, 2016, nr n, Msgr. prelat Johannes F. Koch — 56 år katolsk präst i Sverige, 2006, nr 25, sid 15
    • Waxegård Maria, Bildningsapostel för många unga, 2016, nr 45, sid 9f
    • Waxegård Maria, En drottning bland kulturminnen, 2005, nr 22, sid 12f
    • Waxegård Maria, Guldnunnan blev silvermedaljör, 2013, nr 39, sid 9ff
    • Waxegård Maria, Klostret som sprider ljus från Omberg, 2008, nr 28, sid 4f
    • Waxegård Maria, Sankt Gallen bildar skola, 2008, nr 28, sid 7
    • Waxegård Maria, Syster Wendys mission – konsten förändrar oss, 2008, nr 28, sid 7
    • Waxegård Maria, Wahlmans enda basilika — pionjärinsats av Müller, 2004, nr 21, sid 10 ff
    • Werner Yvonne Maria, 1920-talets diskurs om konvertiter och konversioner, 2003, nr 18 sid 22ff
    • Werner Yvonne Maria, Bernhard zu Stolberg-Stolberg – en tysk riksgreve i den svensk-katolska missionens tjänst, 2010, nr 33 sid 3ff
    • Werner Yvonne Maria, Den skandinaviska Romvallfärden 1925, 1998, nr 8, sid 16ff
    • Werner Yvonne Maria, Elisabeth Hesselblad och den katolska missionen, 1997, nr 7, sid 15f
    • Werner Yvonne Maria, Julia Ledóchowska i Sverige, 1998, nr 9, sid 7ff
    • Werner Yvonne Maria, Klostren och reformationen, 2004, nr 21, sid 19ff
    • Werner Yvonne Maria, Kristen manlighet — en modernitetens paradox, 2004, nr 20, sid 21ff
    • Werner Yvonne Maria, Kvinnligt klosterliv i Norden 1856-2000, en motkultur i det moderna samhället, 2001, nr 14, sid 21ff
    • Wessel E, Psalmboken Cecilia 1902, 2005, nr 23, sid 13f
    • Åkesson Anne-Marie, En slingrig väg till katolska kyrkan, 2013, nr 39, sid 25

    HEM