Katolsk Historisk Förening i Sverige

Medlemsskap

Man blir medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften.

Medlemsavgift är 125 kronor.

Ytterligare familjemedlem (maka eller make) betalar 50 kronor

Församling/ordenskommunitet 150 kronor

Katolsk historisk förenings PlusGirokonto är 22 20 10 – 1, (glöm inte att skriva avsändare på inbetalningsavin)