Katolsk Historisk Förening i Sverige

Styrelsen

Ordförande:

Lars Hallberg, Göran Perssons väg 19, 171 55 Solna,
tel. 08-83 89 78, 070-6020261
larshallberg@comhem.se

Vice ordförande:

Mikael Pålsson, Tideliusgatan 54, 118 69 Stockholm, tel. 0733-81 69 96
mikael.palsson@firstchoice-redovisning.se

Sekreterare:

Maria Waxegård, Fleminggatan 1, 602 24 Norrköping,
tel. 0768-40 81 81
maria.waxegard@telia.com

Kassör:

Hans-Martin Riben, Söndagsvägen 30, 123 60 Farsta tel. 0739-06 70 88
hansmartin.riben@gmail.com

Övrig medlemmmar:

Curt Sundström, Tämnarvägen 9, 120 53 Årsta, tel. 08-437 511 96
curt.sundstrom@comhem.se
Gun Wanders, Tegnérgatan 18, 113 58 Stockholm, tel. 08-15 85 31 g.wanders@wanders.se

Valberedning

Margareta Jaringe, Luthagsesplanaden 30 C, 752 24 Uppsala, tel. 018-55 65 39
AnnaMaria Hedin, Trädgårdsgatan 15, 702 12 Örebro, tel. 070-794 57 75
Magnus Andersson, Vissingebacken 3, 163 67 Spånga, tel. 070-277 36 37

Kontaktpersoner

Roland Allnert, Björkuddsgatan 12, 412 62 Göteborg, tel. 031-18 21 09,
roland.allnert@telia.com
Tomas Carlberg, Västergatan 3, 633 43 Eskilstuna, tel. 073-950 41 97, tomas.carlberg@eskilstuna.se 
Anna Manare Ciardi, Lund amciardi@gmail.com
Sara Ellis Nilsson, Lund sara.nilsson@history.gu.se
Elisabeth Andersson, tel. 076-133 07 08,
Sundsvall/Sörforsa
pilgrimstid@hotmail.com
Margareta Jaringe,  tel. 018-55 65 39
Luthagsesplanaden 30C, 752 24 Uppsala

Revisorer:

Charlotte Byström
John Mossop
Magnus Wetterberg (suppleant)

Museigruppen

Britt-Inger Johansson (sammankallande),
Ringgatan 4B, 752 17 Uppsala, tel 018-50 68 75,
lessa@bredband.net
Hans-Åke Bergström
Anneli Magnusson
Sabrina Norlander

Redaktionskommitté för ARV OCH MINNE

Lars Hallberg
Maria Waxegård maria.waxegard@telia.com 
Curt Sundström

Redaktionskommitté för skriftserien:

Kjell Blückert (redaktör), kb@ragnarsoderbergsstiftelse.se
Lars Hallberg, larshallberg@comhem.se
Åsa Karlsson asa.Karlsson@riksarkivet.se
Karin Monié karin.m.monie@telia.com

Webansvariga

Hans-Martin Riben, Söndagsvägen 30, 123 60 Farsta tel: 0739-06 70 88
hansmartin.riben@gmail.com
Gunnar Zetterman webmaster@katolskhistoria.se

UPP
HEM