Jesuiternas historia i Sverige 1879-2001

Jesuiternas bidrag till den katolska kyrkans återetablering i Sverige är omfattande och betydelsefullt, och har i allra högsta grad medverkat till att den katolska kyrkan på nytt tagit plats i det offentliga rummet. Välkommen till en presentation av den nya boken Jesuiternas historia i Sverige 1879–2001 (Veritas) där jesuitpatern Klaus Schatz, professor emeritus i kyrkohistoria […]

Continue Reading