Arkiv

Beståndsöversikter

Via Riksarkivets hemsida https://riksarkivet.se/ 
kan man söka i beståndsöversikter för Riks- och Landsarkiv.

Bernadotteska arkivet

 • Drottning Josephinas arkiv
 • Drottning Desiderias arkiv Landsarkivet i Göteborg

Landsarkivet i Göteborg

 • Göteborgs katolska församlings äldre arkiv

Landsarkivet i Vadstena

 •  Birgittastiftelsen
 •  Föreningen för Birgittaminnets bevarande i Rom
 •  Föreningen för Birgittamuseet i Vadstena, 1906-1935
 •  Kulla herrgård (bl a Gustaf Armfelt)

Landsarkivet i Visby

 •  S:t Nikolai Katolska församling. Inkomna skrivelser, kassabok, tryck, 1914-1964

Nordiska museet

 •  Tyresöarkivet (Markis Claes Lagergren)

Riksarkivet

Material av intresse för framtida forskning om katolsk historia mottages taksamt.
Kontakta Lars Hallberg, Riksarkivet.
lars.hallberg@riksarkivet.ra.se

(Arkiv märkta med KBÄ kräver tillstånd från biskopsämbetet, även vissa andra arkiv är tillståndsbelagda)

 • Alexanderson Eva,”katolskt” material
 • Andersson Louis, Klippböcker 1910-1936, KBÄ
 • Bodström Bertil, Dagböcker, 1916-1924 och från Credos redaktionskommitté 1928, KBÄ
 • Boman Karl G, Tidningsklipp 1910-1929, KBÄ
 • Bungerfeldts Gerhard ”katolska” material, KBÄ
 • Caritas. Avd. Tysklandshjälpen, 1946-1952
 • Det katolska biskopsämbetets äldre arkiv, handlingar, 1783-1977, (tillstånd från biskopsämbetet krävs)
 • Familjeföreningens Concordia Catholica
 • Familjen Adams-Ray, Brev från biskop Bitter, 1902-1922, KBÄ
 • Förbundet för Kristen Enhet
 • Förbundet för Kristen Enhet – Gemenskap
 • Föreningen Benediktinernas vänners stödfond, 1961-1973
 • Hjälpkommittén för katolska flyktingar i Sverige 1939-1947, KBÄ
 • Ihrfors Erik, Självbiografi, Korrespondens 1881-1908, Anteckningar om Östergötlands och Västergötlands kyrkor, KBÄ
 • Johannesson Lechard. Manuskript om ärkebiskop Johannes Erik Müller, KBÄ
 • Josef Müllers samling rörande drottning Josephina, KBÄ
 • Jurzick Johannes, predikningar 1867-1874, KBÄ
 • Katolska Hjälpkommittén af 1914, KBÄ
 • Katolska kyrkans studieråd
 • Katolska pedagogiska nämnden, KBÄ
 • Kiesler Rudolf, begravningstal, KBÄ
 • Lewin Oscar, föredragsmanus m m, KBÄ
 • Mariakongregationen Auxilium Christianorum
 • Mariakongregationen Regina Confessorum
 • Meyer Emelie bl a dagbok och fotografier, KBÄ
 • van Mierlo Bartholomeus, mottagna brev, KBÄ
 • Nordmark Sven bl a predikningar och memoarer, KBÄ
 • Professor Harald Riesenfelds ”katolska” korrespondens
 • Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker, 1934-1979
 • S:t Josefsystrarna
 • S:ta Birgittas församling i Norrköping (äldre handlingar), KBÄ
 • Skogs Carl samling (antikatolsk)
 • Stafsundsarkivet. Klinckowströmska släktarkivet. Marie Klinckowströms dagböcker 1866-1878
 • Sveriges Katolska Kvinnoförbund, räkenskaper och medlemsförteckningar, 1950-60-talen
 • Vilnis Kazimir, fotoarkiv, KBÄ

Stadsarkivet i Malmö

 •  Sjukhemmet Sancta Elisabeth, 1936-1990

Stockholms stadsarkiv

 •  Insamling till understöd åt de i följd av katolska kyrktornets instörtande nödlidande, 1866

Uppsala Universitetsbibliotek

 •  Nyblomska familjepapper (bl a Helena Nyblom)