Litteraturtips

Några exempel på katolsk historisk litteratur

Nyheter
 • Gaudete et Exsultate – Gläd er och jubla: om kallelsen till helighet i världen av i dag, Påve Franciskus
Kardinalens novisår
Kardinalens novisår

 • Kardinalens novisår – ett slags postilla, Anders Arborelius
Allmänt
 • Becker, Gunnel & Enby, Gunnel, 2008, Josefina Drottning av Sverige och Norge, Birgittaföreningens skriftserie nr 1, Veritas förlag
 • Drottning Josefina av Sverige och Norge, 2008, samlingsverk, Becker, Gunnel & Blückert, Kjell (red), Veritas förlag
 • Björnström, Charlotte (red), 2001, Världen i miniatyr, om Sankt Lars katolska församling i Uppsala
 • Blom, K Arne, 2001, Klosterstaden, Gamla Lunds årsbok
 • Blom, K Arne och Fredestad Sigfrid, 2000, Vägen till Katolska kyrkan i Sverige, Bokförlaget Catholica
 • Brolin, Bodil, 1996, Sveriges Katolska Kvinnoförbund 1926-1965. Uppsats.
 • Gisela, Trapp, Glimtar ur en konsulinnas liv. Ur Kring Kärnan. Helsingsborgs museums årsbok, 1997
 • Hallberg, Lars, 2008, Birgittaföreningen 100 år, I den katolska litteraturens tjänst, Veritas förlag
 • Hornung, Peter SJ, 2000, Strövtåg i det katolska Stockholm, Katolska Bokförlaget
 • Lindqvist ,Barbro, 2001, Norrländsk legionär – påvlig riddare, om Jean de Felldihnj, sid 49-66, Släktforskarnas årsbok, Sveriges släktforskarförbund
 • Lindqvist, Barbro, 1988, År för år, Katolska kyrkans väg i Sverige, 1688-1988, Katolska Biskopsämbetet, Stockholm
 • Med hjärtats öga, 2000, Festskrift till Lars Cavallin, Bokförlaget Catholica
 • Nilsen, Else-Britt, 2001, Nonner i storm och stille, Solum förlag, Oslo
 • Nyman, Magnus, 1997, Förlorarnas historia. Katolskt liv i Sverige från Gustav Vasa till drottning Kristina. Katolska Bokförlaget, Uppsala
 • Tempsch, Rudolf, 1995, Invandrare i folkhemmet. Sudettyskar i Eskilstuna 1938-1988, Stadsarkivet i Eskilstuna
 • Werner, Yvonne Maria, 1996, Världsvid men främmande. Den katolska kyrkan i Sverige 1873-1929, Katolska Bokförlaget, Uppsala
 • Werner, Yvonne Maria, 2005, Kvinnligt klosterliv i Sverige och Norden. En motkultur i det moderna samhället,
  Katolska Historisk Förenings skriftserie nr 3
Troslära
 • Katolska Kyrkans Katekes, Catholica
Spirualitet
 • Katolsk Bönbok med förord och inledningar av biskop Anders Arborelius
 • Introduktion till kristendomen av Joseph Ratzinger (Boken kommenterar den apostoliska trosbekännelsen utifrån bibliska, teologiska, filosofiska och historiska perspektiv. Vi får läsa om Guds människoblivande, frälsningen, helvetet, uppståndelsen, det eviga livet och mycket mer.)
Introduktion till kristendom
Introduktion till kristendom
 • Introduktion till kristendomen, Joseph Ratzinger.
 • Allt och intet : Johannes av Korsets liv, Anders Arborelius
 • En kort introduktion till Timmarnas liturgi, Anders Piltz, Veritas Förlag 2022
 • Ignatius av Loyola, Andliga övningar och tio brev; översättning från den spanska originaltexten och kommentar av Fredrik Heiding
 • Själens dunkla natt, Johannes Av Korset
 • Thomas Aquinas, Summa Theologiae
  Originalet är på latin, men finns översatt med kommentarer
  till diverse olika språk
Historia
Klosterlasse
Klosterlasse
 • Klosterlasse Stormfågeln som ville återerövra Nordeb för katolicismen, Garstein, Oskar
 • Vadstenadiariet: latinsk text med översättning och kommentarav Claes Gejrot
Församlingshistorik
Sankta Anna i Nyköping
 • Sankta Anna. Församling och kyrkan, en kort historia från 1957 till 2018 (20 s.)
  Sjöblom, Ylva-Kristina
Sankt Andreas i nordöstra Skåne
 • Sankt Andreas församling: katolsk historia i Hässleholm, Kristianstad och
  Bromölla (42 .)
  Male, John
KHF:s Skriftserie

Se sidan katolskhistoria.se/om-oss/skriftserie/.

Katolska bokandlare på nätet

Katolsk bokhandel Stockholm

I Göteborg: http://www.lillatherese.se/

I Malmö: http://www.varfralsare.se/