Skriftserie

Skriftserie, bok nr 13

Kastanjer och rökelse
Kastanjer och rökelse

Veritas Förlag 2020

Den rikt illustrerade boken utgår från skolsystrarnas hittills opublicerade dagböcker, arkiverade handlingar och brev samt elevernas egna minnen, och är av intresse inte minst för den som vill läsa en bit Stockholms- och kvinnohistoria.

Skriftserie, bok nr 12

Systrar i kyrkan
Ny bok
Katrin Åmell OP:
Systrar i kyrkan Historien om en grupp domiinikansystrar i Sverige

Fredestads förlag, 2017

”Bland alla de kvinnor som bär upp katolska kyrkans liv världen över finns också ordenssystrar. Hur har dessa systrars liv sett ut under olika tidsepoker? Och vad har de uträttat?

Det samhälle och den kyrka i Sverige som dominikansystrarna kom till 1931 var mycket annorlunda än i dag. Inskränkningar fanns i katolikers rättigheter, därför att religionsfrihet ännu inte hade införts. Eftersom resurser saknades nästan helt och hållet, fick systrarna starta olika verksamheter från nollpunkten och pröva sig fram. Systrarna blev därför pionjärer på område efter område utan att ha eftersträvat det. De startade inackorderingshem för kvinnor, framställde material för trosundervisningen, hjälpte till att bygga uppp församlingar, fyllde en kursgårf med liv och innehåll, tog initiativ till olika organ inom Stockholms katolska stift och så vidare. Allsedan 1960-talet har ekumenik varit en prioritering, och på senare år även religionsdialog.

Via systrarnas historia får läsaren också möjlighet att följa något av den omfattande utvecklingen inom ordensliv, kyrka och samhälle under de 86 åren.

Katrin Åmell är dominkansyster sedan 1974, socionom, och teol. dr i missionsvetenskp vid Uppsala universitet. Hon har tidigare varit verksam vid Sveriges kristna råd.”

Citat från bokens baksida.

Skriftserie, bok nr 11

En drottnings bikt
En drottnings bikt
Barbro Lindqvist:
En drottnings bikt och
andra berättelser om katolskt liv i 1800-talets Sverige

Fredestads förlag, 2014


Skriftserie, bok nr 10

Främlingar i förskringringen
Främlingar i förskringringen
Lars Hallberg:
Främlingar i förskingringen.
Katolska levnadsöden i arkivens spegel

Boken ges ut i slutet av år 2012


Skriftserie, bok nr 9

Barbro Lindqvist:
Stölden av Birgittas skalle.

År 2011

Skriftserie, bok nr 8

Drottning Josefina
Drottning Josefina
Gunnel Becker &
Kjell Blückert: Drottning Josefina av Sverige och Norge

Veritas förlag, 2007

Boken finns till försäljning i katolska
bokhandlare à 295 kr

I
boken ingår en CD med musik från kung Oscar I och drottning Josefinas
hov


Skriftserie, bok nr 7

Du skaffade rum för mina steg
Du skaffade rum för mina steg
Peter Hornung: Du skaffade rum för mina steg … en jesuit berättar

Fredestad förlag, 2007

Boken finns till försäljning i katolska
bokhandlare

Skriftserie, bok nr 6

Birgittaföreningen 100 år
Birgittaföreningen 100 år
Lars Hallberg: Birgittaföreningen 100 år  I den katolska litteraturens
tjänst

Veritas förlag 2007

Boken finns till försäljning i katolska
bokhandlare


Skriftserie, bok nr 5

Tänk kära föräldrar
Tänk kära föräldrar

Anna Dunér: Tänk kära föräldrar … En svensk tonårsflickas brev från
klosterskolan i Tyskland 1887 – 1889

Fredestad förlag 2007

Boken finns till försäljning i katolska
bokhandlare och hos bokförlaget Catholica


Skriftserie, bok nr 4

Sigismund
Sigismund
Stefan Östergren: Sigismund — En biografi över den svensk-polske monarken

Pris 275 kr

Boken finns till försäljning i katolska
bokhandlar och hos bokförlaget Catholica


Skriftserie, bok nr 3

Kvinnligt klosterliv
Kvinnligt klosterliv
Yvonne Maria Werner (redaktör):
Kvinnligt klosterliv i Sverige och Norden

Kostnad: 149 kr

Boken finns även hos katolska bokhandlar
och Bokförlaget Catholica


Skriftserie, bok nr 2

Erland Olson och Barbro
Lindqvist: Fredrik Muckenhirn.
Katolsk präst och luthersk kyrkoherde.

Kostnad: 60 kr (inkl porto 30 kr) KHF:s postgiro nr 22 20 10-1
ange ”Skrift nr 2” på talongen

Boken finns även i Katolsk Bokhandel i
Stockholm och Bok-Caféet Porten i Visby

Skriftserie, bok nr 1

Anders
Piltz och Lars Rooth: När enheten
gick förlorad.

Två bidrag till bilden av reformationen i Sverige (Uppsala 1997)

Boken är slutsåld