Vår frälsare

I denna fil visas diverse bilder från katolska kyrkan
Vår Frälsare i Malmö

Kyrkfönster i Vår Frälsares kyrka i Malmö

Kyrkfönster i Vår Fräsares kyrka
Kyrkfönster i Vår Fräsares kyrka

Fönstret är komponerat av konstnären Erik Olson år 1961

Kyrkfönster
Kyrkfönster i Vår Fräsares kyrka

”Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid – ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd – för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.” (Ur Symeons välsignelse Luk 2:34f)

Fönstret är komponerat av konstnären Erik Olson år 1961

På bilden ser vi Maria i oskuldens blå färg med en röd stjärna som gloria. Det lindade Jesusbarnet håller ut armarna som på korset, även han har en stjärngloria. Ett svärd sticks in mot Jesus. Till vänster om Maria en krona som tecken på konungslighet, hon har halvmånen under sina fötter och en Mariaros syns i mantelfållen. Runt hela bilden löper en rosenkrans där korset skymtar nere till höger.

Kyrkfönster i Vår Fräsares kyrka
Kyrkfönster i Vår Fräsares kyrka
Foto: Robert Talik