Medlemsmärke

Märket återger en av de första ristningarna av en man och en kvinna i Sverige. De följer korset och håller det högt. Från Uppland, cirka år 1070.

Vill du stödja oss?

Bär ett pin på rockslaget!

Katolsk Historisk Förening
har nu ett medlemsmärke
som visar vår logotyp.

Endast 40 kr + porto.
Beställ detta historiska metallpin
av medlemsansvarige: larshallberg52@gmail.com
eller genom att sätta in 55 kr på plusgiro 22 20 10 – 1.

Märket återger en av de första ristningarna av en man och en kvinna i Sverige. De följer korset och håller det högt. Från Uppland, cirka år 1070.