Eskilstuna

Torsdagen den 20 april kl. 19.00 Församlingssalen
Djurgårdsvägen 32

Tro och tvivel hos August Strindberg

Tryggve Lundh

Alla är varmt välkomna till katolska kyrkan på Djurgårdsvägen 32, Eskilstuna.