Mariabilder

Mariabilder i svenska katolska kyrkor

Falun – Den Gode Herdens kyrka
Himladrottningen
Himladrottningen
Himladrottningen

Träskulptur från Tyskland, troligtvis från 1800-talet.

Gåva 1973 från Birgittinklostret i Altomünster vid kyrkans invigning.


Göteborg -Kristus Konungens kyrka
Himladrottningen
Himladrottningen
Himladrottningen

Statyn är placerad till vänster om koret med den helige Josef som pendang till höger.
Statyerna i mansstorlek är skulpterade av G Mattes från München

och placerades i den nybyggda Kristus Konungens kyrka 1938.
 Under åren 1963 – 2010 var skulpturerna övermålade med grå färg och bortställda i andra utrymmen. I början av 2010-talet renoverades statyerna och återplacerades i de därtill avsedda nischerna.


Pietàskulptur
Himladrottningen
Himladrottningen

Placerad i Mariakapellet.

Jonsered – Franciskusgården
Himladrottningen
Himladrottningen

Jönköping –  S:t Franciskus kyrka
Mater dolorosa
Mater dolorosa
Mater dolorosa

Den drygt en meter höga statyn är skulpterad i lindträ från Ortisei, Bolzano, Italien år 1971. Gåva från församlingsborna till församlingen i samband med broder Gabriel Morans CP tjugoåriga verksamhet i församlingen.
 Placerad vid den stora krucifixet efter ombyggnaden av kyrka 2012. 
 En replik av Öjamadonnan på Gotland. Originalet är från 1270 och snidat i ek i Öja på Gotland. Maria avbildas här som den sörjande modern – Mater dolorosa – vid korsets fot. Skulpturen har franska stilinfluenser och är ett av Gotlands mest kända konstverk. Den ingick 2009 som särskilt skyddsvärd i museitävlingen Klenod.


Malmö – Vår Frälsares kyrka
Smärtornas moder
Smärtornas moder
Smärtornas moder

Träskulptur från 1600-talet, Tyskland. Gåva från Mûnchens ärkestift och placerad i kyrkans vänstra sidokapell vid dess invigning 1960. Maria framställs här som den smärtorika modern som står under Jesu kors.


Malmö – S:ta Maria i Rosengård
Rosenmadonnan
Rosenmadonnan
Rosenmadonnan

Träskulptur av träsnidaren och förkunnaren Eva Spångberg (1923-2011) från småländska Hjelseryd. Hon är representerad i många kyrkor tillhöriga Svenska kyrkan. 
   Jungfru Maria med Jesusbarnet bland rosorna, som kan ses på henens mantel, söker sin förebild i två av konstens främsta verk från tidig renässans – Maria i Rosengård av Martin Schongauer och Stefan Lochner.


Norrköping – S:ta Birgitta kyrka
Den apokalyptiska Maria
Den apokalyptiska Maria
Den apokalyptiska Maria

Träskulptur med guld och polykromering utförd av professor Thomas Buscher (1860-1937), München  1928 vid invigningen av kyrkan. 
   Ursprungligen placerad i marmorerad nisch med eget altare i kolmårdsmarmor utformat av professor Lars Israel Wahlman. 
   Saknar idag sina gyllene strålar och står därför inte längre omgiven av ”solen”. Mosaiken tillkom 1990.


Omberg – Heliga hjärtas kloster
Den havande Maria
Den havande Maria
Den havande Maria

Oljemålning från Polen, troligtvis 1700-tal. Gåva 1997 till invigningen av kyrkan.
   Originalet ”Sedes Sapientiae” betyder Vishetens bärstol och kan ses i basilikan Sankt Matthias i Trier,Tyskland. Där finns benediktinernas kloster sedan 1200-talet. 
   Maria bär Gud och Guds vishet. 
   Så kallad Gnadenbild av en okänd konstnär som på 1940-talet talade till Paulina Mariadotter, grundare av Mariadöttrarna av den evangeliska Mariavägen.
   Målningen är sedan tillskapandet av Heliga Hjärtas kloster ett uttryck för Mariadöttrarna OSB och deras uppgift att värna Kristus och bära honom ut i världen.


Förebedjerskan Maria
Maria
Maria

Träskulptur i mansstorlek snidad ur ett självdött almträd därav storleken av Mariasystern Lydia i Vallby. Förebild är en mindre skulptur av samma konstnär i klostret i Vallby. 
   Placerad i ljusgården i Heliga Hjärtas kloster vid invigningen 1997.
   Maria pekar in mot kyrkan med orden ”Gör det han säger åt er (Joh 2:5) vilket finns inristat på hennes mantel


Tomelilla – Klostret Mariavall
Himladrottningen
Himladrottningen
Himladrottningen

Romansk staty från 1225 ursprungligen från Syd-Tyskland.


Uppsala – Mariero kloster

Maria och Ordet
Maria och Ordet
Maria och Ordet

Stenrelief i kalksten av skulptören Istvan Varga (1940- ), utbildad vid bland annat Konstfackskolan i Budapest och verksam i Sankt Lars församling i Uppsala.

Placerad 1985 på fasaden till Mariasystrarnas regionalhus Mariero på Slottsgatan. Maria håller sin hand på Bibeln och pekar mot den intilliggande Sankt Lars kyrka.


Uppsala – Sankt Lars kyrka
Himladrottningen
Mariastaty
Mariastaty

Bayersk 1400-tal


Örebro – S:t Eskils kyrka
Himladrottningen
Himladrottningen
Himladrottningen

Oljemålning av konstnär Gisela Trapp (1873-1958) Helsingborg alltsedan invigningen av kyrkan 1934 placerad över Mariaaltaret.
   Inspirerad av orden i av psaltarpsalmen 45:10: ”Drottningen står på din högra sida klädd i gyllene klädnad.” I bakgrunden skymtar Örebro slott och stadens husgavlar, Nikolaikyrkan samt Svartån med skepp. 
   Maria omges av Örebro stadsvapen och Närkes länsvapen och framför hennes fötter växer blommor med Marianamn.


Bebådelsebild – Maria och Ordet
Mariabild
Mariabild

Mitt på den norra väggen finns en staty i marmor, utförd av skulptören Christian Eriksson från Taserud i Värmland (1858-1935). Uppteckningar av kyrkoherde van Mierlo från år 1944 (kyrkans tioårsjubileum) omtalar denna staty som en Mariabild gjord efter medeltida förlaga. 
   Skulpturen skänktes till församlingen av en läkare vid namn Karl Emil Widlund och har en fransk träskulptur av ek från 1400-talet som förlaga. Doktor Widlund var uppvuxen i Örebro och konverterade till katolicismen efter att ha påverkats av katolska kyrkan på kontinenten framför allt i Spanien, (detta har uppgivits av hans son).


Lourdes-Maria
Jungfrun i Lourdes
Jungfrun i Lourdes

Träskulptur efter originalet Jungfrun i Lourdes i Massebiellegrottan. Placerad i kyrkans Mariakapell.
   Jungfrun bär blått skärp över sin vita klänning och två guldrosor smyckar hennes fötter. I de bedjande händerna håller hon en rosenkrans. 
   Okänt tillverkningsår.