Medlemsmärke

Om oss

Vill du stödja oss? Bär ett pin på rockslaget!


Katolsk Historisk Förening har nu ett medlemsmärke som visar vår logotyp.


Endast 40 kr + porto. Beställ detta historiska metallpin av medlemsansvarige larshallberg52@gmail.com eller genom att sätta in 55 kr på plusgiro 22 20 10 – 1.


Märket återger en av de första ristningarna av en man och en kvinna i Sverige. De följer korset och håller det högt. Från Uppland, cirka år 1070.