Jesuiternas historia i Sverige 1879-2001

Jesuiternas bidrag till den katolska kyrkans återetablering i Sverige är omfattande och betydelsefullt, och har i allra högsta grad medverkat till att den katolska kyrkan på nytt tagit plats i det offentliga rummet. Välkommen till en presentation av den nya boken Jesuiternas historia i Sverige 1879–2001 (Veritas) där jesuitpatern Klaus Schatz, professor emeritus i kyrkohistoria […]

Continue Reading

Medlemsmärke

Vill du stödja oss? Bär ett pin på rockslaget! Katolsk Historisk Förening har nu ett medlemsmärke som visar vår logotyp. Endast 40 kr + porto. Beställ detta historiska metallpin av medlemsansvarige larshallberg52@gmail.com eller genom att sätta in 55 kr på plusgiro 22 20 10 – 1. Märket återger en av de första ristningarna av en […]

Continue Reading