Sörforsa

Jesu Hjärtas katolska kapell i Sörforsa
Jesu Hjärtas katolska kapell i Sörforsa

Aktuella möten

Lördagen den 8 oktober kl. 13:30 (ungefärlig tid)

Efter Mässan lördag 8 oktober ca 13.30 föreläser fdr Magnus Nyman (professor i idéhistoria) om ”När kung Johan III konverterade till katolska kyrkan och varför jesuiternas mission i Sverige inte lyckades — några reflexioner utifrån två nya böcker.”
Adress Linvägen, Forsa.
I samverkan också med Studieförbundet Bilda.

Lördagen den 29 oktober kl. 13:15

”Boksläpp” för ett nytt häfte om Jesu Hjärtas Kapell.

Ett program med ord, bilder och toner.

I samverkan också med Studieförbundet Bilda.