Göteborg

Katolska kyrkan i Göteborg
Katolska kyrkan i Göteborg

Se föreningens hemsida och Kristus Konungens veckoblad för aktuell information.