Styrelsen

Ordförande:

Per Höjeberg, Love Almqvists väg 12, 112 53 Stockholm, tel. 070-712 77 38

Vice ordförande:

Klaus P. Dietz S.J., Kungsträdgårdsgatan 12, 111 47 Stockholm,
tel 076-948 96 89,
klaus.dietz@sanktaeugenia.se

Sekreterare:

Maria Waxegård, Fleminggatan 1, 602 24 Norrköping,
tel. 0768-40 81 81
maria.waxegard@telia.com

Kassör:

Mikael Pålsson, Tideliusgatan 54, 118 69 Stockholm, tel. 0733-81 69 96
mikael.palsson@firstchoice-redovisning.se

Övrig medlemmmar:

Karin Arovelius, Stadingeplan 6, 163 68 Spånga, tel. 070-722 33 49
Lars Hallberg, Göran Perssons väg 19, 171 55 Solna,
tel. (08-83 89 78), 070-6020261
larshallberg52@gmail.com

Hans-Martin Riben, Söndagsvägen 30, 123 60 Farsta, tel. 0739-06 70 88
hansmartin.riben@gmail.com 
Anders Sundqvist, Bergshamra Allé 175 A nb, 170 77 Solna, tel. 070-202 9150,
anders.sundqvist@hotmail.com

Valberedning

James Blom, Almhagsvägen 20, 178 38 Ekerö, tel. 0707-96 04 04
Anna Maria Hedin, Trädgårdsgatan 15, 702 12 Örebro, tel. 070-794 57 75
Birgitta Ossmer, Hammarby Allé 58 A, 120 61 Stockholm, 073-650 64 76

KHF:s KONTAKTPERSONER UTANFÖR STOCKHOLM

Tomas Carlberg, Västergatan 3, 633 43 Eskilstuna, tel. 073-950 41 97, tomas.carlberg@eskilstuna.se 

Anna Minara Ciardi, Lund amciardi@gmail.com

Sara Ellis Nilsson, Lund sara.ellisnilsson@lnu.se

Elisabeth Andersson, Sundsvall/Sörforsa, tel. 076-133 07 08,
pilgrimstid@hotmail.com

Margareta Jaringe,  Luthagsesplanaden 30C, 752 24 Uppsala,
tel. 018-55 65 39

Revisorer:

Charlotte Byström
John Mossop
Magnus Wetterberg (suppleant)

Redaktionskommitté för ARV OCH MINNE

Per Höjeberg per.hojeberg@gmail.com
Lars Hallberg larshallberg52@gmail.com
Maria Waxegård maria.waxegard@telia.com 
Curt Sundström cs.aom@outlook.com

Redaktionskommitté för skriftserien:

Kjell Blückert (redaktör),
kjell.bluckert@kungligapatriotiskasallskapet.se
Lars Hallberg, larshallberg52@gmail.com
Åsa Karlsson asa.Karlsson@riksarkivet.se
Karin Monié karin.monie@icloud.com

Webansvariga

Hans-Martin Riben, Söndagsvägen 30, 123 60 Farsta tel: 0739-06 70 88
hansmartin.riben@gmail.com
Gunnar Zetterman webmaster@katolskhistoria.se