Externa Länkar

Här följer länkar, som kan vara till nytta för intresserade av Katolska kyrkan och katolsk historia.

Katolska kyrkans stift i Sverige med information om katolska kyrkans uppbyggnad, katolska församlingar, klosterordnar och katolska föreningar www.katolskakyrkan.se/

Norrlands dekanat

Norrlands dekanat är större till ytan än de andra dekanaten tillsammans.
Det omfattar Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborgs län och norra Uppland.

Fråga prästen

Information till skolelever om katolsk lära och tro. Klicka på Fråga prästen!

Katolska länkar

Diverse katolska länkar på www.katoliknu.se

La Santa Sede, Vatikanen i Rom, information om den internationella katolska kyrkan samt påven Benedictus XVI, tidigare påvar och Petruskyrkan w2.vatican.va

Katolskt magasin

www.katolsktmagasin.se/

Signum

Katolsk orientering om kyrka, kultur och samhälle.
http://signum.se/

Birgittaföreingen

Birgittaföreningen
Birgittaföreningen

Föreningen grundades i Malmö 1907 för att utgiva och sprida katolska skrifter.
Om föreningens historia kan man läsa i Lars Hallbergs bok ”Birgittaföreningen, 100 år i den katolska litteraturens tjänst”, utgiven på Veritas förlag till jubileet 2007.
Läs mer om föreningen!

Wikipedia

Vi finns på Wikipedia.