Bli Medlem

Den årliga medlemsavgiften är för

Enskild person                               200 kr

Familjemedlem (make/maka)          50 kr

Församling/Ordenskommunitet      250 kr

Man blir medlem i föreningen genom att betala in medlemsavgiften till Föreningens plusgirokonto 22 20 10-1.
Glöm inte att uppge namn och adress och vilket år avgiften avser.

I medlemsavgiften ingår de två gånger om året utgivna medlemsbladen Arv och Minne liksom de böcker som utkommer i skriftserien (sådana skrifter kommer dock inte varje år).