Sankt Joseph

Den första katolska kyrkan i Göteborg efter reformationen var S:t Josephs kyrka.

Den 25 september 1864 blev den fyrtio år gamla pastor Lichtlé utnämnd till kyrkoherde i den nyligen (1862) grundade församlingen i Göteborg, dit han anlände i oktober 1864.

Jean Claude Lichtlé
Jean Claude Lichtlé

På den två år tidigare inköpta marken var man där sedan september 1863 i färd med att uppföra en kyrka och ett med denna förenat präst- och skolhus. Från och med sin ankomst ledde Lichtlé detta byggarbete.

Spannmålsgatan, Göteborg
Spannmålsgatan, Göteborg


Vykortet visar Spannmålsgatan sedd från öster. Kyrktornet syns över taken

S:t Josephs kyrka invigdes år 1865. Bredvid fanns en katolsk skola samt prästgård. Efter sjuttiotre år såldes lokalerna och församlingen flyttade sin verksamhet till nuvarande Kristus Konungens kyrka vid Heden.

Sankt Josephs fasadritning
Sankt Josephs kyrka
Sankt Josephs kyrkaKyrkoherdar under 1800-talet i S:t Josephs kyrka

1864 – 1866 Jean Claude Lichtlé, född 1824 i Elsass, Tyskland, prästvigd 1851, död 1902.
Johannes Jurzick, född 1839 prästvigd 1862 (1866-1875)

1866 – 1875 Johannes Jurzick, född 1839 prästvigd 1862, död 1875.

1875 – 1885 Albert Bitter, född 1848, prästvigd 1874, död 1926, biskop 1886 – 1922.

Julius Lohmeyer SJ född 1849, prästvigd 1873 (1885-1913).

1885 – 1913 Julius Lohmeyer SJ född 1849, prästvigd 1873, död 1930.
Kyrkoherdar fram till 1938 i S:t Josephs kyrka

1913 – 1916 Johan van Gijsel SCJ född 1877 prästvigd 1906 död 1953.

1916 – 1926 Theodor van Heugten SCJ, född 1875, prästvigd 1901, död 1935.

1927 – 1936 Georg Kuipers SCJ, född 1886, prästvigd 1915, död 1938.

© Katolsk historisk förening i Göteborg, Roland Allnert och Margareta Björndahl