Uppsala

S:t Lars kyrka

Onsdagen den 31 januari kl. 19.00
S:t Lars kyrka Slottsgränd 7 A

Statsheraldiker Davor Zovko: ”Kristna riddarordnar – världens äldsta
humanitära organisationer
”.
(Samarrangemang med Forum Catholicum Upsaliense)