Frågelådan

Den här sidan är tänkt för medlemar som behöver hjälp i sin forskning.

Vem kan idintifiera personerna på detta foton?

Systrar
Systrar

Fotot finns i en bok: ”Om Kristi efterföljelse”, Burns and Oates, London MCMXV.
Jag köpte den på en julbasar, antingen S:ta Eugenias eller Kristus Konungen. Minns tyvärr inte vilket, men lutar åt Kristus Konungen, Göteborg. Kanske har den tillhört en skolsyster (Sr Edelgunda?) i Göteborg?
Det står något på insidan av försättsbladet, som tyvärr är delvis bortrivet, men ”Clare” finns kvar. Och en svag blyertsinskrift: ”To dear sister Mary Edilgundis. God bless you!” Sr Edelgundis var väl en tysk syster, Clare tyder på någon engelskspråkig.
Birgittasystrarna känner man igen. Kan de andra vara benediktinersystrar eller är några skolsystrar med gamla dräkten?
Jag tänkte först att det kunde vara Vadstena och besök kring 1920-25 från de första systrarna från Moder Elisabeth Hesselblads grupp, men känner inte riktigt igen Blåkyrkan. Kanske kunde det annars vara någonstans i England?

Uppgift ur ORDO 22 januari 1996: ”Sr. Theresia M. Edelgundis Zeitler, Skolsyster ”Den 19 april 1938 kom skolsystrarnas föreståndarinna i Stockholm, syster Deocara Ederer (f. 1875, d. 1952) till Göteborg i egenskap av föreståndarinna för det nya klostersamfund, som där skulle bildas, för att taga allt i besiktning och söka anskaffa en passande lägenhet för skolan, skolhemmet och systrarna. Redan den 23 april kom de två första systrarna (för prästgården bestämda), Maria Reginberta för köket och Maria Willehada för hemsysslorna. I nybygget erhöll de båda systrarna tillsammans ett rum att bo och sova i, fri kost och av vardera prästen inalles 20 kr. per månad. I augusti anlände gruppvis sex systrar från München för skolan och i augusti påföljande år ytterligare en syster. Alltså kom det — utom de redan nämnda systrarna — att bli: syster Legadia och syster Bonaventura för skolan, syster Edelgundis för undervisning i främmande språk för vuxna, syster Johanna för handarbete i skolan samt tjänstgöring som sakristan i Kristus konungens kyrka, syster Damasia för kindergarten och orgelspelning i kyrkan, syster Theocosia för köket och syster Vintillas för hemsysslor.”
(Roland Allnert, Göteborgs katolska historia,
http://www.geocities.ws/katolskhistoria/K-hist-GBG9a.html )

Jag tycker att det är så spännande med detta foto och är väldigt tacksam om man kan få fram något om när, var, vem, hur…

Svar till elisabeth@pilgrimstid.nu.