Föredrag

Föreläsningar

Många föreläsningar kan erhållas i stencilerad form till självkostnadspris. Sätt in 20 kr per föredrag på föreningens PlusGirokonto 22 20 10-1. Föredragen från Temadagen om Marielund kostar 30 kr:

 • Halina Brzezinska, 50 år som katolik i Sverige. Några minnen och reflektioner
 • Lars Cavallin, Katolska kyrkan i Sverige och Andra Vatikankonciliet
 • Lars Cavallin, Katolska kyrkan i Sverige, en och densamma (med tonvikt på Västsverige och Skåne)
 • Erik Ende, Invandrarsamhället Sörforsa
 • Görel Fredriksson, Min mormors mor har berättat …
 • Lars Hallberg, Birgittasystern Catharina Ehrenpohl
 • Peter Hornung S.J. Ellen Ammann, en svenska i Bayerns parlament
 • Msgr Bernhard Koch, Ett stift växer fram — Stockholms katolska stift 50 år. En präst som varit med från början (nästan) minns
 • Barbro Lindqvist, Abbé Gridaine, apostolisk vikarie i Sverige 1805-1833
 • Barbro Lindqvist, Ensam i sin tro — stark i sin tro. Om drottning Josefina
 • Barbro Lindqvist, Vad och var? Skärvor av katolskt gudstjänstliv i Stockholm 1595 – 1895
 • Barbro Lindqvist, Vad skall vi göra med jesuiten? Ett regeringsbekymmer i Stockholm år 1671
 • Elisabeth Melander, En katolsk släkt i Sverige
 • Else-Britt Nilsen O.P. Ordenssystrarnas medverkan vid Kyrkans reetablering i Norden (På norska)
 • Sven-Erik Pernler, Uppsala möte 1593 — bakgrund, beslut och konsekvenser. (Sammandrag)
 • Anders Piltz, Sigismund och motreformationen i Sverige
 • Kaare Rübner Jørgensen, Karmelitorden og dens klostre i Skandinavien (På danska)
 • Carl-Erik Törnqvist, Py Sörman — lutersk prästdotter, författarinna och katolsk konvertit
 • Yvonne Maria Werner, Katolicismen i Sverige runt sekelskiftet 1900
 • Yvonne Maria Werner, Markis Lagergren och den svenska katolicismen kring sekelskiftet
 • Katrin Åmell O.P. m fl Marielundssystrar. Temadag om Marielund (Pris 30 kr)

Kontakta Mikael Pålsson
mikael.palsson@firstchoice-redovisning.se