Församligar

Stockholms katolska stift

Katolska kyrkan i Sverige består av ett stift under ledning av biskop Anders Arborelius OCD.

Stiftet bildades 29 juni 1953 men redan år 1783 blev det ett apostoliskt vikariat.

Katolska domkyrkan ligger på Folkungagatan 46 B i Stockholm och biskopsämbetet finns på Götgatan 68 i samma kvarter.

Ungefär etthundra tusen medlemmar är registrerade i trossamfundet romersk-katolska kyrkan i Sverige.

Se vidare www.katolskakyrkan.se

Katolska församlingar i Sverige

Det finns 44 församlingar från Ystad i söder till Luleå i norr. Dessutom finns kapellförsamlingar samt firas mässa på över ett hundra orter varje månad.

Elva olika språkgrupper har egna präster, som firar mässa på skiftande platser i Sverige.

Samtliga församlingar finns på stiftets hemsida
www.katolskakyrkan.se/hitta-din-narmaste-kyrka-eller-forsamling

En lista med årtal när församlingarna bildades finns här.

Församlingar bildade på 1700-talet

1784     Stockholms katolska församling, fortlever i Sankta Eugenia och Domkyrkoförsamlingen

Församlingar bildade på 1800-talet

1837     Sankta Eugenia församling, Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

 • Skrift: S:ta Eugenia kyrka 1837-1937, utgiven 1937 och 1968, författad av Richard Wehner
 • Skrift: S:ta Eugenia jublar, utgiven 1987, författad av Peter Hornung, SJ

1862     Kristus Konungens församling, Parkgatan 14, Göteborg

 • Skrift: Kristus Konungens katolska församling i Göteborg, utgiven 1988
 • Skrift: Kristus Konungens katolska församling i Göteborg, utgiven 1998, sammanställd av Roland Allnert
 • Skrift: Kristus Konungens kyrka Göteborg En samlingsskrift utgiven av Marianne Prohászka
 • Katolsk historia i Göteborg: http://www.katolskhistoria/kristuskonungen.htm/
Malmö Katolska Kyrkan
Malmö Katolska Kyrkan

1870 Vår Frälsares församling, Erik Dahlbergsgatan 28, Malmö

 • Skrift: Ett årtusende katolskt liv i Malmö och Skåne, utgiven 1982, författad av Bernhard M Koch
 • Skrift: På Munkarnas åker, utgiven 1943, författad av Berdt David Assarsson
 • Skrift: Utsikt över Munkavången, utgiven 1978, författad av Erik Kennet Pålsson

1880 Sankt Pauli församling, Södra Rådmansgatan 7, Gävle

1892 Domkyrkoförsamlingen Sankt Erik, Folkungagatan 46B, Stockholm (1953 Katolska domkyrkoförsamlingen) sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se

 • Skrift: Sankt Eriks kyrka 1892-1942, utgiven 1942
 • Skrift: Katolska Domkyrkan i Stockholm

Församlingar bildade på 1920-talet

1924     Sankt Olofs församling (1955), Nybrogatan 37, Sundsvall (Sörforsa 1924)

1925 Sankta Maria katolska församling, Halmstad-Oskarström, Falkenbergsgatan 6, Halmstad

 • Skrift: S.ta Maria katolska församling i Halmstad – Oskarström, utgiven 2000, redaktör: Birgitta Skåring

1928 Sankt Clemens församling, Koralgatan 34, Helsingborg

 • Skrift: S:t Clemens katolska församling, utgiven 1997, författad av Tadeusz Jezowicz

1928 Sankt Eskils församling, Järnvägsgatan 15, Örebro

Församlingar bildade på 1930-talet

1932     Sankt Sigfrids församling, Fjällgatan 34, Borås

1937     Marie Bebådelse församling, Linnégatan 79, Stockholm

 • Skrift: Marie Bebådelse församling, utgiven 1989, författad av Alf Åberg

1939     Sankta Birgitta församling, Skolgatan 14, Norrköping

Församlingar bildade på 1940-talet

1948     Heliga Korsets församling, Djurgårdsvägen 32, Eskilstuna

1949     Vår Frus församling, Lidmansvägen 8, Västerås

Församlingar bildade på 1950-talet

1950     Sankt Franciskus församling, Klostergatan 70B, Jönköping

 • Skrift: Passionisternas silverjubileum i Jönköping, utgiven 1981, författad av Gabriel Moran CP

1951     Sankt Mikaels Katolska Församling, Ulriksbergspromenaden 34, Växjö

 • Skrift: S:t Mikaels församling i Växjö, utgiven 1992, författad av Lars Hallberg

1952     Sankta Katarina församling av Vadstena i Falun, Daljunkargatan 15, Falun (församlingen fanns vid bildandet i Ludvika)

1954     Vår Fru av Rosenkransens församling, Drottninggatan 38, Karlstad

 • Skrift: Vår Fru av Rosenkransens katolska församling 1954 — 2004, författad av Lars Hallberg

1956     Sankt Görans församling, Åkargatan 20, Karlskoga

Församlingar bildade på 1960-talet

1962     Vår Frus Församling, Konvaljevägen 4, Täby

1964     Sankt Nikolai Församling, Teatergatan 1, Linköping

 • Skrift: Församlingskrönika, utgiven 1998, författad av Birger Lindståhl

1964     Sankt Josef Arbetarens församling, Föreningsgatan 25, Luleå

1965     Sankta Katarina av Vadstena församling, Daljunkaregatan 15, Falun

1965     Skaraborgs katolska församling, (Sankt Brynolfs och Sankta Helenas församling) Skolgatan 17, Skövde

 • Kortfattad skriftlig historik finns.

1966     Sankt Ansgars församling, Biborgsgatan 2, Södertälje

Församlingar bildade på 1970-talet

1970     Sankt Thomas av Aquino församling, Lilla Algatan 8, Lund

 • Skrift: S:t Thomas katolska församling, utgiven 1993, författad av Tadeusz Jezowicz
 • Skrift: Lund genom tid och rum, utgiven 1997, författad av K. Arne Blom

1971     Sankt Andreas församling, Hässleholm-Kristianstad, Högalidsgatan 1, Hässleholm, Kanalgatan 40, Kristianstad

1972     Kristi Moders församling, Östermalmsgatan 51, Umeå

 • Skrift: Kristi Moders församling – en historik, utgiven 1993, författad av Bertil Petersson

1975     Sankta Anna katolska församling, Nytorget 5, Nyköping

1975     Sankt Lars katolska församling, Slottsgränd 7A, Uppsala

 • Skrift: S:t Lars församling och den katolska kyrkan i Uppsala (i Uppsala stads historia VI:8), Utgiven 1989, författad av Magnus Nyman
 • Skrift: Välden i miniatyr – en mosaik av levande stenar. S:t Lars katolska församling i Uppsala 25 år, utgiven 2001, redaktör Britt Inger Johansson

1979     Kristi Lekamens församling, S:t Hansgatan 60, Visby

Församlingar bildade på 1980-talet

1980     Johannes Döparens församling, Eriksgatan 64, Landskrona

 • Skrift: S:t Johannes Döpares katolska församling, utgiven 1995, författad av Tadeusz Jezowicz

1982     Sankt Kristofers församling, Malmbrogatan 3, Kalmar

1982     Sankt Petri församling, Kungsgatan 44, Trollhättan

1985     S:t Paulus av korset församling, Titteridammstigen 4, Angered  omfattar även Bergsjön. Ale, Alingsås, Lerum och Partille

1985     Sankt Antonius församling, Bruksgatan 8, Olofström

1986     Maria i Rosengårds katolska församling, Ramels väg 149, Malmö

1988     Sankt Nikolai församling, Stickgatan 9, Ystad ystad@katolskakyrkan.se

Församlingar bildade på 1990-talet

1996   S:t Konrads församling, Saltsjöbadsvägen 39, Saltsjö-Duvnäs

1999   Heliga Familjens församling, Vendelsömalmsvägen 200, Haninge

1999   Marie Födelses församling, (Värnamo — Ljungby — Gislaved), Jönköpingsvägen 42, Värnamo

Församlingar bildade på 2000-talet

2000     Sankta Clara kapellförsamling, Sunnanvägen 121, Karlskrona

2003     Heliga Trefaldighets församling, Järfällavägen 150, Järfälla

Under byggnation: Den helige Benedikt hus i Bondrum, Tomelilla

Källor

Ovanstående fakta är hämtad från:

 • Blom K Arne & Fredestad Sigfrid, Vägen till Katolska Kyrkan i Sverige, 2000, Catholica, Ängelholm
 • Katolsk Kalender för år 2009
 • Lindqvist Barbro: År för år

Kapell

Till många av våra församlingar hör kyrkor och kapell på andra orter där församlingen ansvarar för mässor och gudstjänster. I vissa församlingar finns också ordnar och kongregationer med kapell.

Kapell byggda före 1910

Jesu Hjärtas katolska kapell i Sörforsa
Jesu Hjärtas katolska kapell i Sörforsa

1909 Jesu Hjärtas katolska kapell i Sörforsa.
Kapellet tillhör S:t Pauli församling i Gävle.