Medlemskap

Man blir medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften.

Medlemsavgift är 150 kronor.
Ytterligare familjemedlem (maka eller make) betalar 50 kronor.

Församling/ordenskommunitet 190 kronor.

Katolsk historisk förenings PlusGirokonto är 22 20 10 – 1, (glöm inte att skriva namn och adress på inbetalningsavin).