Sörforsa

Jesu Hjärtas katolska kapell i Sörforsa
Jesu Hjärtas katolska kapell i Sörforsa

Aktuella möten

Lördagen den 6 maj kl. 10.30 (preliminär tid)

(Klockslaget är preliminärt, eventuellt kommer föredraget att äga rum efter mässan. Se kapellets hemsida för aktuella uppgifter: https://jesuhjartaskapell.n.nu/

Kapellets textilier och den äldre mässformens väv

Kyrkoherde Joakim Breding

”Boksläpp” för ett nytt häfte om Jesu Hjärtas Kapell.

Ett program med ord, bilder och toner ägde rum den 29 oktober 2022

i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Broschyren kan beställas från:

Elisabeth Andersson,
Sundsvall/Sörforsa,
tel. 076-133 07 08,
pilgrimstid@hotmail.com

Enstaka exemplar kostar 40 kronor plus porto.

Vid större beställning utgår mängdrabatt.


Kortet kostar 10 kronor plus porto.

Vid större beställning utgår mängdrabatt.