KATOLSK HISTORISK FÖRENING

Dess uppgift är att väcka intresse för och öka kunskapen om den katolska kyrkans historia i Sverige

  Katolsk Historisk Förening anordnar sammankomster dit även allmänheten hälsas välkommen!... Torsdagen den 14 september kl 19.00 i S:ta Eugenia Stockholm talar Ulf Silfverling om Josefföreningen - en föreningshistoria väl värd att bevaras... Torsdagen den 28 september kl 19.00 i katolska kyrkan i Eskilstuna talar fil mag Ingela Anderberg om Gustav Vasa och reformationen.  

Nytt nummer av medlemsbladet ARV och MINNE har kommit ut

Höstens program

Föreningen finns nu också som grupp på Facebook under namnet katolskhistoria.

Bli gärna medlem i gruppen!

 

 

 

Mariastaty i Malmö (foto: Robert Talik)

Vi söker Mariabilder i katolska kyrkor i Sverige
 

Välkommen att sända in foton via e-post
margareta.bjorndahl@comhem.se

 

 

 

(Foto: Margareta Björndahl)

Om föreningen

Vårens program

Biskopar

Katolska Kyrkan idag

Litteraturtips

Länkar

Mariabilder i svenska katolska kyrkor

Medlemsblad  

Månadens föremål

Skriftserie

Bildarkiv

 

 

© Katolsk historisk förening i Sverige

Uppdaterad: 2017-09-08

Webbansvariga:

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se
styrelsekontakt: Lars Hallberg larshallberg@comhem.se