Katolsk Historisk Förening i Sverige

Möte i Lund den 15 december kl. 15.00

Lördagen den 15 december kl 15.00 i S:t Thomas kyrka
Församlingssalen St. Tomegatan 15

Mellan fromhet och vidskepelse
Avhandling av Terese Zachrisson.

Föremål, platser och helighet i det tidigmoderna Sverige”,
Fil. dr Terese Zachrisson.

 

Möte den 22 november i Stockholm

Stockholm

Torsdagen den 22 november kl. 19.00 i S:ta Eugenia kyrka

”En dag ska jag simma i evigheten”

Om förtvivlan och hopp hos Majken Johansson, poet och frälsningssoldat
Carl Otto Werkelid