KATOLSK HISTORISK FÖRENING

Dess uppgift är att väcka intresse för och öka kunskapen om den katolska kyrkans historia i Sverige

Föreningen vill främja bevarandet och levandegörandet av det svenska katolska kulturarvet

  Katolsk Historisk Förening anordnar sammankomster dit även allmänheten hälsas välkommen ... Välkoma åter i höst och glad sommar!  

Nytt nummer av medlemsbladet ARV och MINNE har kommit ut

Höstens program
är under planering

 

Föreningen finns nu också som grupp på Facebook under namnet katolskhistoria.

Bli gärna medlem i gruppen!

 

 

 

Maria i Sankt Franciskus kyrka i Jönköping

(Foto: Margareta Björndahl)

Om föreningen

Vårens program

Biskopar

Katolska Kyrkan idag

Litteraturtips

Länkar

Medlemsblad  

Månadens föremål

Skriftserie

Bildarkiv

 

 

© Katolsk historisk förening i Sverige

Uppdaterad: 2016-05-23

Webbansvariga:

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se
styrelsekontakt: Lars Hallberg larshallberg@comhem.se