KATOLSK HISTORISK FÖRENING

Dess uppgift är att väcka intresse för och öka kunskapen om den katolska kyrkans historia i Sverige

  Katolsk Historisk Förening anordnar sammankomster dit även allmänheten hälsas välkommen ...I Uppsala S:t Lars kyrka onsdagen den12 oktober kl 19.00 talar docent Stina Fallberg Sundmark över ämnet Gillen i svensk medeltid ... I Stockholm S:ta Eugenia kyrka torsdagen den 13 oktober kl 19 talar diakon Erik Kennet Pålsson över ämnet Utsikt över Munkavången Helsingsborgs katolska historia under 1900-talet ... I Lund S:t Thomas kyrka lördagen den 15 oktober kl 16.00 talar docent Martin Berntson över ämnet Klostrens upplösning i lundastiftet under refomrationstiden ... I Uppsala S:t Lars kyrka onsdagen den 26 oktober kl 19.00 talar teol och fil kand Agneta af Jochnick Östborn över ämnet talar över ämnet  Utan mod och kurage kommer man ingenstans i världen. Om S.ta Elisabeth Hesselblads birgittinska mission i Sverige fram till 1935 ... Välkomna  

Nytt nummer av medlemsbladet ARV och MINNE har kommit ut

Höstens program

Domikanorden 800 år - gotländska perspektiv
Seminarium 19 november

Föreningen finns nu också som grupp på Facebook under namnet katolskhistoria.

Bli gärna medlem i gruppen!

 

 

 

En medeltida Mariastaty i Herrljunga kyrka

(Foto: Margareta Björndahl)

Om föreningen

Höstens program

Biskopar

Katolska Kyrkan idag

Litteraturtips

Länkar

Medlemsblad  

Månadens föremål

Skriftserie

Bildarkiv

 

 

© Katolsk historisk förening i Sverige

Uppdaterad: 2016-10-09

Webbansvariga:

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se
styrelsekontakt: Lars Hallberg larshallberg@comhem.se