Katolsk Historisk Förening i Sverige

Arv och Minne

Höstens Arv och Minne blir försenat och når nog inte våra medlemmar förrän kring månadsskiftet sept/okt.

Aktuella mötestider finns under respektive ort.

Katolsk historisk förenings tidigare ordförande Gun Wanders har avlidit

Vid KHF:s årsmöte i april 2019 avgick Gun Wanders som ordförande efter att ha avböjt omval. Men hon kvarstod i styrelsen för att med sin långa erfarenhet bistå oss andra styrelseledamöter. Redan 1995 invaldes Gun i styrelsen och blev sekreterare, ett uppdrag hon noggrant skötte i 8 år. År 2003 valdes hon till föreningens ordförande och hon kvarstod på denna viktiga post fram till årsmötet 2019.

Under alla dessa år hade jag som styrelseledamot ett mycket nära och gott samarbete med Gun och jag fick i våras uppdraget att efterträda henne på ordförandeposten. Tyvärr fick inte vi andra styrelseledamöter och hela KHF så länge till förmånen att ha tillgång till hennes stora erfarenhet och kunskaper. Efter en tids sjukdom avled Gun den 17 november 2019. Hon blev 77 år. Må hon vila i frid!

För styrelsen
Lars Hallberg, ordf