Medlemsmärke

Vill du stödja oss? Bär ett pin på rockslaget! Katolsk Historisk Förening har nu ett medlemsmärke som visar vår logotyp. Endast 40 kr + porto. Beställ detta historiska metallpin av medlemsansvarige larshallberg52@gmail.com eller genom att sätta in 55 kr på plusgiro 22 20 10 – 1. Märket återger en av de första ristningarna av en […]

Continue Reading