Jesuiternas historia i Sverige 1879-2001

Möten

Jesuiternas bidrag till den katolska kyrkans återetablering i Sverige är omfattande och betydelsefullt, och har i allra högsta grad medverkat till att den katolska kyrkan på nytt tagit plats i det offentliga rummet. Välkommen till en presentation av den nya boken Jesuiternas historia i Sverige 1879–2001 (Veritas) där jesuitpatern Klaus Schatz, professor emeritus i kyrkohistoria i Frankfurt am Main, ingående skildrar hur detta gick till och vilka de inblandade var, utifrån skriftliga källor och genom intervjuer med dem som idag lever i Jesu sällskap i Sverige.

Medverkande: jesuitpater Jörg Nies, Docent Kjell Blückert, Teol.dr Anna Minara Ciardi, Fil.kand. Lars Hallberg.

Stora salen i S:ta Eugenia kl 19 den 16 maj